تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۱۹ سرطان ۱۳۹۸

رییس‌جمهور غنی هشدارمی دهد که اگر از فرصت کنونی برای صلح استفاده نشود، رسیدن به صلح دشوار خواهد شد.

رییس‌جمهور که در پنجمین نشست اتحادیه اروپا در ارگ ریاست‌جمهوری  سخنرانی میکرد می‌گوید که چالش‌ها در برابر صلح بسیار استند اما به گفته او  با یک اراده نیرومند می توان تمامی این چالش‌ها را از میان برداشت.

يك جوان هراتی با به دست آوردن ۳۵۰ نمره برنده جایگاه نخست آزمون‌های امسال کانکور اعلام شد. مقام‌ها در وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که احمد راشد با این نمره‌ها،  به دانشكدۀ طب دانشگاه هرات راه يافته است.

در همين حال سجادحسين از غزني با ٣٤٦ نمره و قاسم علي با ٣٤٥ نمره برنده گان جایگاه‌های  دوم و سوم آزمون‌های امسال کانکور درکشور شده اند.

ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۱۹ سرطان ۱۳۹۸

رییس‌جمهور غنی هشدارمی دهد که اگر از فرصت کنونی برای صلح استفاده نشود، رسیدن به صلح دشوار خواهد شد.

رییس‌جمهور که در پنجمین نشست اتحادیه اروپا در ارگ ریاست‌جمهوری  سخنرانی میکرد می‌گوید که چالش‌ها در برابر صلح بسیار استند اما به گفته او  با یک اراده نیرومند می توان تمامی این چالش‌ها را از میان برداشت.

يك جوان هراتی با به دست آوردن ۳۵۰ نمره برنده جایگاه نخست آزمون‌های امسال کانکور اعلام شد. مقام‌ها در وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که احمد راشد با این نمره‌ها،  به دانشكدۀ طب دانشگاه هرات راه يافته است.

در همين حال سجادحسين از غزني با ٣٤٦ نمره و قاسم علي با ٣٤٥ نمره برنده گان جایگاه‌های  دوم و سوم آزمون‌های امسال کانکور درکشور شده اند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews