تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۱۵ اسد ۱۳۹۷

راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در افغانستان بدین باور است که گفت‌وگوها میان نماینده گان واشنگتن و طالبان در قطر، باعث خواهند شد که مشروعیت حکومت افغانستان، بیشتر کاهش یابد.

کراکر، در گفت‌وگو با رادیوی ملی امریکا می‌افزاید که در نخستین دور گفت‌وگوها میان امریکاییان و طالبان که ماه پیش انجام شد، نماینده یی از حکومت افغانستان، حضور نداشت: «این گفت وگوها، ظاهراً بدون حضور حکومت افغانستان برگزار شدند. این یک معامله بزرگ است؛ زیرا طالبان از دیرزمانی بر این اصل تأکید داشته اند که آنان آماده گفت وگوها با ما استند. ولی آنان اصطلاح غیرمشروع را به حکومت افغانستان به کارمی برند و به گفت‌وگو با این حکومت، حاضر نیستند. آنان به چیزی که می‌خواستند، رسیده اند و این کار، باعث نامشروع شدن بیشتر حکومت افغانستان خواهد شد. فکر نمی کنم این تصمیم امریکا، کار را به جایی بکشاند که برای حکومت افغانستان خوب باشد.»

احزاب و ایتلاف‌های سیاسی مخالف حکومت و حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در بارۀ چگونگی برگزاری انتخابات و گفت وگوهای صلح در حال رای زنی استند.

رییس کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی، می‌گوید پس از آن که نشست های سه جانبۀ احزاب سیاسی، حکومت و کمیسیون بی نتیجه پایان یافت این جریان ها در خانۀ حامد کرزی یک نشست رای زنی داشتند.

 

ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۱۵ اسد ۱۳۹۷

راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در افغانستان بدین باور است که گفت‌وگوها میان نماینده گان واشنگتن و طالبان در قطر، باعث خواهند شد که مشروعیت حکومت افغانستان، بیشتر کاهش یابد.

کراکر، در گفت‌وگو با رادیوی ملی امریکا می‌افزاید که در نخستین دور گفت‌وگوها میان امریکاییان و طالبان که ماه پیش انجام شد، نماینده یی از حکومت افغانستان، حضور نداشت: «این گفت وگوها، ظاهراً بدون حضور حکومت افغانستان برگزار شدند. این یک معامله بزرگ است؛ زیرا طالبان از دیرزمانی بر این اصل تأکید داشته اند که آنان آماده گفت وگوها با ما استند. ولی آنان اصطلاح غیرمشروع را به حکومت افغانستان به کارمی برند و به گفت‌وگو با این حکومت، حاضر نیستند. آنان به چیزی که می‌خواستند، رسیده اند و این کار، باعث نامشروع شدن بیشتر حکومت افغانستان خواهد شد. فکر نمی کنم این تصمیم امریکا، کار را به جایی بکشاند که برای حکومت افغانستان خوب باشد.»

احزاب و ایتلاف‌های سیاسی مخالف حکومت و حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در بارۀ چگونگی برگزاری انتخابات و گفت وگوهای صلح در حال رای زنی استند.

رییس کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی، می‌گوید پس از آن که نشست های سه جانبۀ احزاب سیاسی، حکومت و کمیسیون بی نتیجه پایان یافت این جریان ها در خانۀ حامد کرزی یک نشست رای زنی داشتند.

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews