تازه‌ترین خبرها
گوناگون

همگام با رویدادها: مشکلات فرا راه آموزش دختران در کندهار

هم اکنون بیش ازهشتاد هزار دختر درمکتب های کندهار سرگرم فراگیری آموزش استند اما بسیاری ازدانش آموزان دختر درکندهار پیش ازصنف دوازده هم، ازمکتب رفتن محروم می شوند.

ریاست معارف ولایت کندهار می گوید که همه ساله هزاران دختر کندهاری به علت وجود فرهنگ های نا پسند ومحدودیت های خانواده ها نمی توانند تا مکتب را به پایان برسانند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با سودابه ناصری، فعال حقوق زن بحث کرده است. 

گوناگون

همگام با رویدادها: مشکلات فرا راه آموزش دختران در کندهار

هم اکنون بیش ازهشتاد هزار دختر درمکتب های کندهار سرگرم فراگیری آموزش استند اما بسیاری ازدانش آموزان دختر درکندهار پیش ازصنف دوازده هم، ازمکتب رفتن محروم می شوند.

ریاست معارف ولایت کندهار می گوید که همه ساله هزاران دختر کندهاری به علت وجود فرهنگ های نا پسند ومحدودیت های خانواده ها نمی توانند تا مکتب را به پایان برسانند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با سودابه ناصری، فعال حقوق زن بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews