تازه‌ترین خبرها
گوناگون

مناظره: نقش و جایگاه زنان در روند صلح افغانستان

در این برنامه، گرداننده صدف امیری نقش و جایگاه زنان در گفت‌وگوهای صلح افغانستان و نگرانی‌های زنان در رابطه به این گفت‌وگوها را بحث کرده است. 

مهمانان برنامه:

حبیبه سرابی - معاون شورای عالی صلح
محبوبه سراج - عضو شبکه زنان افغان
مریم سما- نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان – کابل
شینکی کروخیل-  نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان – کابل
حوریه مصدق -  فعال حقوق بشر

f
 

گوناگون

مناظره: نقش و جایگاه زنان در روند صلح افغانستان

در این برنامه، گرداننده صدف امیری نقش و جایگاه زنان در گفت‌وگوهای صلح افغانستان و نگرانی‌های زنان در رابطه به این گفت‌وگوها را بحث کرده است. 

مهمانان برنامه:

حبیبه سرابی - معاون شورای عالی صلح
محبوبه سراج - عضو شبکه زنان افغان
مریم سما- نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان – کابل
شینکی کروخیل-  نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان – کابل
حوریه مصدق -  فعال حقوق بشر

f
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews