تازه‌ترین خبرها
محور

محور: گفتگو با نامزدان معترض در باره برداشتن خیمه اعتراضی آنان

نیروهای امنیتی، چهارشنبه شب چادر اعتراضی نامزدان معترض را که از سه ماه به‌اینسو در چهارراهی زنبق در نزدیکی دروازه‌های ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست‌ اجراییه، برپا بود، برداشتند.

شماری از این نامزدان معترض، می‌گویند که شام روز گذشته، پولیس کابل به آنان هشدار داد که یک مهاجم انتحاری قصد حمله بر آنان را دارد و باید چادر اعتراض شان را ترک کنند.

مهمانان:

•    دیوه نیازی، نامزد معترض

•    هلیه مجتبی، نامزد معترض

•    فرزانه فرهمند، نامزد معترض

محور

محور: گفتگو با نامزدان معترض در باره برداشتن خیمه اعتراضی آنان

نیروهای امنیتی، چهارشنبه شب چادر اعتراضی نامزدان معترض را که از سه ماه به‌اینسو در چهارراهی زنبق در نزدیکی دروازه‌های ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست‌ اجراییه، برپا بود، برداشتند.

شماری از این نامزدان معترض، می‌گویند که شام روز گذشته، پولیس کابل به آنان هشدار داد که یک مهاجم انتحاری قصد حمله بر آنان را دارد و باید چادر اعتراض شان را ترک کنند.

مهمانان:

•    دیوه نیازی، نامزد معترض

•    هلیه مجتبی، نامزد معترض

•    فرزانه فرهمند، نامزد معترض

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews