تازه‌ترین خبرها
محور

محور: پشیمانی نماینده‌گانی که کرسی و میز مجلس را شکستند

دبیرخانه مجلس نماینده‌گان می‌‎گوید نماینده‌گانی که به روز چهارشنبه کرسی و میز رییس مجلس نماینده‌گان را شکستند از این کار شان پیشیمان استند.

معاون دبیرخانه مجلس نماینده‌گان از اعضای مجلس می‌خواهد که به دارای‌های عامه نباید آسیب رسانند.

از سوی دیگر روز شنبه تمامی جاده‌های منتهی به شورای ملی  به گونه جدی از سوی نیروهای ویژه امنیتی بازرسی می‌‎شد و هیچ یک از نگهبانان و نیز مشاوران نماینده‌گان اجازه داخل شدن را به شورا نیافتند.    

دراین برناهم گرداننده وحید احمدی با خان‌آغا رضایی، و خالد اسد، اعضای مجلس نماینده‌گان بحث کرده است. 

محور

محور: پشیمانی نماینده‌گانی که کرسی و میز مجلس را شکستند

دبیرخانه مجلس نماینده‌گان می‌‎گوید نماینده‌گانی که به روز چهارشنبه کرسی و میز رییس مجلس نماینده‌گان را شکستند از این کار شان پیشیمان استند.

معاون دبیرخانه مجلس نماینده‌گان از اعضای مجلس می‌خواهد که به دارای‌های عامه نباید آسیب رسانند.

از سوی دیگر روز شنبه تمامی جاده‌های منتهی به شورای ملی  به گونه جدی از سوی نیروهای ویژه امنیتی بازرسی می‌‎شد و هیچ یک از نگهبانان و نیز مشاوران نماینده‌گان اجازه داخل شدن را به شورا نیافتند.    

دراین برناهم گرداننده وحید احمدی با خان‌آغا رضایی، و خالد اسد، اعضای مجلس نماینده‌گان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews