تازه‌ترین خبرها
محور

محور: متهم شدن پولیس به بدرفتاری در برابر نامزدان معترض

نامزدان معترضی‌که چادر اعتراضی شان از نزدیکی دروازۀ ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه، توسط پولیس برداشته شده‌است، پولیس را به بدرفتاری با خود شان متهم می‌سازند.

این نامزدان معترض، می‌گویند که چهارشنبه شب، هنگامی که نیروهای برای برچیدن چادر آنان آمده بودند، آنان را لت‌وکوب کردند و تلفون‌های شان را با خودشان بردند.

پولیس کابل این ادعا را رد می کند. 

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 

•    آرزو صافی، نامزد معترض 

•    هدیه هلمندی، نامزد معترض

محور

محور: متهم شدن پولیس به بدرفتاری در برابر نامزدان معترض

نامزدان معترضی‌که چادر اعتراضی شان از نزدیکی دروازۀ ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه، توسط پولیس برداشته شده‌است، پولیس را به بدرفتاری با خود شان متهم می‌سازند.

این نامزدان معترض، می‌گویند که چهارشنبه شب، هنگامی که نیروهای برای برچیدن چادر آنان آمده بودند، آنان را لت‌وکوب کردند و تلفون‌های شان را با خودشان بردند.

پولیس کابل این ادعا را رد می کند. 

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 

•    آرزو صافی، نامزد معترض 

•    هدیه هلمندی، نامزد معترض

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews