تازه‌ترین خبرها
محور

محور: بررسی اتهامات درباره بهره گیری جنسی زنان در ارگ

نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان از اتهامات در باره بهره گیری جنسی از زنان و ترویج فحشا در ارگ ریاست جمهوری، نگران است.

این مقام سازمان ملل بر رسیده‌گی به این اتهامات تاکید می‌ورزد.

در همین حال معاون دوم رییس جمهور این اتهامات را یک آوازه میداند، اما میگوید که هرگاه چنین اتهامات ثابت شوند متهمان باید زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند.

دراین برنامه گرداننده وحید احمدی با جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی و سبحان مصباح، حقوق دان بحث کرده است.

محور

محور: بررسی اتهامات درباره بهره گیری جنسی زنان در ارگ

نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان از اتهامات در باره بهره گیری جنسی از زنان و ترویج فحشا در ارگ ریاست جمهوری، نگران است.

این مقام سازمان ملل بر رسیده‌گی به این اتهامات تاکید می‌ورزد.

در همین حال معاون دوم رییس جمهور این اتهامات را یک آوازه میداند، اما میگوید که هرگاه چنین اتهامات ثابت شوند متهمان باید زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند.

دراین برنامه گرداننده وحید احمدی با جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی و سبحان مصباح، حقوق دان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews