تازه‌ترین خبرها
محور

محور: آسیب دیدن دانش آموزان مکتب درحمله کابل

حمله انتحاری بر ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی در کابل به دانش آموزان دو مکتب بیشتر آسیب رسانیده است.

این دانش آموزان که شماری از آنان زخمی شده اند میگویند که وضع روانی شان خوب نیست.

اعضای خانواده های این دانش آموزان حکومت را در تامین امنیت شهروندان به ویژه کودکان به بی پروایی و ناتوانی متهم می سازند.  

دراین برنامه محور گرداننده کریم امینی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان: 
حمیرا قادری، مشاور ارشد وزارت معارف
مولوده توانا، مادر یکی از دانش آموزان
ساحل توانا، پدر یکی از دانش آموزان

محور

محور: آسیب دیدن دانش آموزان مکتب درحمله کابل

حمله انتحاری بر ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی در کابل به دانش آموزان دو مکتب بیشتر آسیب رسانیده است.

این دانش آموزان که شماری از آنان زخمی شده اند میگویند که وضع روانی شان خوب نیست.

اعضای خانواده های این دانش آموزان حکومت را در تامین امنیت شهروندان به ویژه کودکان به بی پروایی و ناتوانی متهم می سازند.  

دراین برنامه محور گرداننده کریم امینی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان: 
حمیرا قادری، مشاور ارشد وزارت معارف
مولوده توانا، مادر یکی از دانش آموزان
ساحل توانا، پدر یکی از دانش آموزان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews