تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: گزارش بانک جهانی در بارۀ رشد اقتصادی افغانستان

بانک جهانی هشدار می دهد که اگر انتخابات آینده مانند انتخابات گذشته با بحران رو به رو گردد، افغانستان بخش چشم گیری از درامدهایش را از دست خواهد داد و با دشواری های اقتصادی رو به رو خواهد شد.
این بانک در گزارش شش ماهه اش در باره اوضاع اقتصادی کشور میگوید که پس از بحران انتخابات ریاست جمهوری اوضاع اقتصادی کشوربهبود یافته است، اما اگرانتخابات آینده با مشکل روبروشود، اقتصاد افغانستان آسیب خواهد دید. 

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

نصرالله صادقی زاده نیلی،عضو مجلس نماینده گان
حسیب موحد، معین مسلکی اداره مرکزی احصاییه

 

فراخبر

فراخبر: گزارش بانک جهانی در بارۀ رشد اقتصادی افغانستان

بانک جهانی هشدار می دهد که اگر انتخابات آینده مانند انتخابات گذشته با بحران رو به رو گردد، افغانستان بخش چشم گیری از درامدهایش را از دست خواهد داد و با دشواری های اقتصادی رو به رو خواهد شد.
این بانک در گزارش شش ماهه اش در باره اوضاع اقتصادی کشور میگوید که پس از بحران انتخابات ریاست جمهوری اوضاع اقتصادی کشوربهبود یافته است، اما اگرانتخابات آینده با مشکل روبروشود، اقتصاد افغانستان آسیب خواهد دید. 

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

نصرالله صادقی زاده نیلی،عضو مجلس نماینده گان
حسیب موحد، معین مسلکی اداره مرکزی احصاییه

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews