تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: نشر فهرست افراد زیر پیگرد از سوی وزارت امور داخله

وزارت امور داخله می‌گوید که پس از پخش فهرست نام‌های دوصدوبیست ودونفری که زیرتعقیب این وزارت، شماری ازکسانی که نام‌های شای در این فهرست بوده‌اند بازداشت و یاهم خودشان به پولیس تسلیم شده‌اند.

کسانی که نام‌های شان در این فهرست آمده‌اند به دزدی، آدم ربایی، راهزنی و جرایم دیگر در شهر کابل متهم شده‌اند.

در این برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

عبدالقادر زازی وطندوست، عضو مجلس نماینده‌گان

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله

فراخبر

فراخبر: نشر فهرست افراد زیر پیگرد از سوی وزارت امور داخله

وزارت امور داخله می‌گوید که پس از پخش فهرست نام‌های دوصدوبیست ودونفری که زیرتعقیب این وزارت، شماری ازکسانی که نام‌های شای در این فهرست بوده‌اند بازداشت و یاهم خودشان به پولیس تسلیم شده‌اند.

کسانی که نام‌های شان در این فهرست آمده‌اند به دزدی، آدم ربایی، راهزنی و جرایم دیگر در شهر کابل متهم شده‌اند.

در این برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

عبدالقادر زازی وطندوست، عضو مجلس نماینده‌گان

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews