تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: نگرانی مجلس از اختلافات میان کمیسیون‌های انتخاباتی

مجلس نماینده گان ازبروز اختلاف ها میان کمیسیون‌های انتخاباتی نگران است.

شماری ازاعضای مجلس نماینده گان می گویند کسانی که درتقلب های انتخابات مجلس دست دارند، باید به کیفر برسند.
 
ازسوی دیگرهرچند  کمیسیون های انتخاباتی دیروز ازتوافق برای حل اختلاف های شان خبر دادند اما کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که اگر کمیسیون انتخابات تمامی اطلاعات لازم درباره انتخابات کابل را با آنان درمیان نگذارد، تصمیم ابطال آرا تغییر نخواهد کرد.
 
دراین برنامه گرداننده گرداننده صدف امیری با مهمانان بحث کرده است. 
 
مهمانان برنامه: 

معاذ الله دولتی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات
عبدالظاهر تمیم، نامزد معترض
نظری پریانی، روزنامه نگار
همایون جریر، عضو رهبری حزب اسلامی 

انتخابات

انتخابات ۹۷: نگرانی مجلس از اختلافات میان کمیسیون‌های انتخاباتی

مجلس نماینده گان ازبروز اختلاف ها میان کمیسیون‌های انتخاباتی نگران است.

شماری ازاعضای مجلس نماینده گان می گویند کسانی که درتقلب های انتخابات مجلس دست دارند، باید به کیفر برسند.
 
ازسوی دیگرهرچند  کمیسیون های انتخاباتی دیروز ازتوافق برای حل اختلاف های شان خبر دادند اما کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که اگر کمیسیون انتخابات تمامی اطلاعات لازم درباره انتخابات کابل را با آنان درمیان نگذارد، تصمیم ابطال آرا تغییر نخواهد کرد.
 
دراین برنامه گرداننده گرداننده صدف امیری با مهمانان بحث کرده است. 
 
مهمانان برنامه: 

معاذ الله دولتی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات
عبدالظاهر تمیم، نامزد معترض
نظری پریانی، روزنامه نگار
همایون جریر، عضو رهبری حزب اسلامی 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews