تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: بازشماری آرای کابل تاهنوز آغاز نشده

کمیسیون های انتخابات روند بازشماری آرای انتخابات مجلس نماینده گان کابل را با گذشت چهار روز هنوز هم آغاز نکرده اند.

کمیسیون انتخابات می گوید اگر کمیسیون رسیده گی به شکایت ها ناظران شان را نفرستند، کمیسیون انتخابات روند باز شماری آرای انتخابات کابل را با حضور ناظران احزاب و نهادهای جامعه مدنی آغاز میکنند.

در همین حال رییس اجرایی نهاد انتخابات شفاف و عادلانه کارمندان کمیسیون انتخابات را در هنگام بازشماری آرا به فساد متهم می سازد.

دراین برنامه انتخابات گرداننده صدف امیری با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان برنامه:

علی رضا روحانی، کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی
همایون همایون، عضو مجلس نماینده‌گان و عضو ایتلاف بزرگ ملی 
میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات
گل احمد مددزی، رییس اتحادیه حقوق دان‌ها
نعیم ایوب زاده، رییس اجرایوی تیفا 

انتخابات

انتخابات ۹۷: بازشماری آرای کابل تاهنوز آغاز نشده

کمیسیون های انتخابات روند بازشماری آرای انتخابات مجلس نماینده گان کابل را با گذشت چهار روز هنوز هم آغاز نکرده اند.

کمیسیون انتخابات می گوید اگر کمیسیون رسیده گی به شکایت ها ناظران شان را نفرستند، کمیسیون انتخابات روند باز شماری آرای انتخابات کابل را با حضور ناظران احزاب و نهادهای جامعه مدنی آغاز میکنند.

در همین حال رییس اجرایی نهاد انتخابات شفاف و عادلانه کارمندان کمیسیون انتخابات را در هنگام بازشماری آرا به فساد متهم می سازد.

دراین برنامه انتخابات گرداننده صدف امیری با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان برنامه:

علی رضا روحانی، کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی
همایون همایون، عضو مجلس نماینده‌گان و عضو ایتلاف بزرگ ملی 
میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات
گل احمد مددزی، رییس اتحادیه حقوق دان‌ها
نعیم ایوب زاده، رییس اجرایوی تیفا 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews