تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

"تنها انتخابات ریاست‌جمهوری در روز ششم میزان برگزار می‌شود"

کمیسیون مستقل انتخابات امروز (پنج شنبه ۸ جوزا) در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که به روز ششم ماه میزان امسال تنها انتخابات ریاست جمهوری را برگزار خواهد کرد و انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی در این تاریخ برگزار نخواهد شد.

این کمیسیون می‌گوید که تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی و نیز انتخابات شوراهای ولایتی را بعدأ اعلام می‌کند.

حوا علم نورستانی، رییس این کمیسیون می‌گوید که محدودیت زمانی، مشکلات بودجه‌یی و فنی هر سه انتخابات به صورت همزمان برگزار نمی‌شوند.

نورستانی گفت: «کمیسیون پس از رایزنی‌های و هماهنگی‌ها با جوانب ذیدخل، و به دلیل محدودیت زمانی، بودیجوی و تخنیکی برای برگزاری همزمان سه انتخابات و عدم تحقیق شرایط قبلی و همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست‌جمهوری و قابل قبول بودن انتخابات برای جوانب ذیدخل، مخصوصأ مردم افغانستان، تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ شش میزان برگزار شود.»

به گفته بانو نورستانی، قرار است درباره زمان برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی در آینده تصمیم گرفته شود.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هرچند روند ثبت نام‌های تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری با شناسنامه‌های کاغذی انجام خواهد شد، اما در روز انتخابات انگشتان رای دهنده‌گان در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت خواهند شد.

کمیسیون انتخابات از حکومت و جامعه جهانی نیز می‌خواهد که فراهم سازی در حدود یک صد و سی میلیون دالر بودجه برگزاری انتخابات را نهایی سازد.

انتخابات ۹۷

"تنها انتخابات ریاست‌جمهوری در روز ششم میزان برگزار می‌شود"

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی به گونه همزمان برگزار نمی‌شوند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات امروز (پنج شنبه ۸ جوزا) در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که به روز ششم ماه میزان امسال تنها انتخابات ریاست جمهوری را برگزار خواهد کرد و انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی در این تاریخ برگزار نخواهد شد.

این کمیسیون می‌گوید که تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی و نیز انتخابات شوراهای ولایتی را بعدأ اعلام می‌کند.

حوا علم نورستانی، رییس این کمیسیون می‌گوید که محدودیت زمانی، مشکلات بودجه‌یی و فنی هر سه انتخابات به صورت همزمان برگزار نمی‌شوند.

نورستانی گفت: «کمیسیون پس از رایزنی‌های و هماهنگی‌ها با جوانب ذیدخل، و به دلیل محدودیت زمانی، بودیجوی و تخنیکی برای برگزاری همزمان سه انتخابات و عدم تحقیق شرایط قبلی و همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست‌جمهوری و قابل قبول بودن انتخابات برای جوانب ذیدخل، مخصوصأ مردم افغانستان، تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ شش میزان برگزار شود.»

به گفته بانو نورستانی، قرار است درباره زمان برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی در آینده تصمیم گرفته شود.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هرچند روند ثبت نام‌های تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری با شناسنامه‌های کاغذی انجام خواهد شد، اما در روز انتخابات انگشتان رای دهنده‌گان در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت خواهند شد.

کمیسیون انتخابات از حکومت و جامعه جهانی نیز می‌خواهد که فراهم سازی در حدود یک صد و سی میلیون دالر بودجه برگزاری انتخابات را نهایی سازد.

هم‌رسانی کنید