تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

پنج مقام پیشین دیگر کمیسیون انتخابات نیز ممنوع الخروج شدند

لوی سارنوالی افغانستان پنج مقام پیشین دیگر کمیسیون مستقل انتخابات را نیز ممنوع الخروج اعلام کرد.

در یک حکم لوی سارنوالی به نیروهای مرزی کشور دستور داده شده است که احمد شاه زمان زی رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، اول الرحمان رییس پیشین امور عملیاتی این کمیسیون،عبدالعزیز صمیم معاون امور عملیاتی، سید ابراهیم سادات رییس بخش فناوری وزمری قلمیار رییس عملیات ساحه یی کمیسیون ممنوع الخروج اعلام شده اند.

اما منابع در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که افراد ممنوع الخروج شده به جز رییس دبیرخانه، هنوزهم به کارهای شان در این کمیسیون ادامه میدهند.

پیش ازاین دوازده عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی نیز ممنوع الخروج اعلام شده اند. 

درهمین حال لوی سارنوالی می‌گوید که عبدالبدیع صیاد رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات،وسیمه بادغیسی، معاذ الله دولتی ،حفیظ الله هاشمی، ملیحه حسن، رفیع الله بیدار و عبدالقادر قریشی شش عضو دیگر این کمیسیون ونیز عبدالعزیز آریایی رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و حمیرا حقمل، علی رضا روحانی،غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایض چهار عضو این کمیسیون نیز به گونه منظم برای بازجویی ها درباره اتهام های سو استفاده ازصلاحیت ها، به لوی سارنوالی میروند.

انتخابات ۹۷

پنج مقام پیشین دیگر کمیسیون انتخابات نیز ممنوع الخروج شدند

اما منابع در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که افراد ممنوع الخروج شده به جز رییس دبیرخانه، هنوزهم به کارهای شان در این کمیسیون ادامه میدهند.

Thumbnail

لوی سارنوالی افغانستان پنج مقام پیشین دیگر کمیسیون مستقل انتخابات را نیز ممنوع الخروج اعلام کرد.

در یک حکم لوی سارنوالی به نیروهای مرزی کشور دستور داده شده است که احمد شاه زمان زی رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، اول الرحمان رییس پیشین امور عملیاتی این کمیسیون،عبدالعزیز صمیم معاون امور عملیاتی، سید ابراهیم سادات رییس بخش فناوری وزمری قلمیار رییس عملیات ساحه یی کمیسیون ممنوع الخروج اعلام شده اند.

اما منابع در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که افراد ممنوع الخروج شده به جز رییس دبیرخانه، هنوزهم به کارهای شان در این کمیسیون ادامه میدهند.

پیش ازاین دوازده عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی نیز ممنوع الخروج اعلام شده اند. 

درهمین حال لوی سارنوالی می‌گوید که عبدالبدیع صیاد رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات،وسیمه بادغیسی، معاذ الله دولتی ،حفیظ الله هاشمی، ملیحه حسن، رفیع الله بیدار و عبدالقادر قریشی شش عضو دیگر این کمیسیون ونیز عبدالعزیز آریایی رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و حمیرا حقمل، علی رضا روحانی،غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایض چهار عضو این کمیسیون نیز به گونه منظم برای بازجویی ها درباره اتهام های سو استفاده ازصلاحیت ها، به لوی سارنوالی میروند.

هم‌رسانی کنید