تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در روند نظارت بر انتخابات

کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می‌گوید شکایت‌های بسیاری دربارۀ سوء استفاده از امکانات دولتی و اهانت و تحقیر افراد از سوی شماری از نامزدان به این نهاد رسیده است که به شماری از این نامزدان اخطاریه فرستاده شده است
این کمیسیون می افزاید که تا چند روز دیگر نتایج بررسی هایشان را دربارۀ این شکایت‌ها اعلام خواهند کرد. 

این عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید در بارۀ آغاز پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت از سوی شماری از نامزدان و نیز سوء استفاده از امکانات دولتی شکایت هایی در این نهاد ثبت شده است

سید قطب الدین رویدار عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گفت: "شکایات متفاوت است که زیر بررسی ما قرار دارد و ما در روز های نزدیک به این شکایت ها رسیدگی می کنیم، شکایات مختلفی از سوء استفاده از امکانات دولتی بر اساس ماده ۹۸ انتخابات و توهین و تحقیر یک کاندید مشخص از طرف کاندید دیگر هم هست و این شکایت ها مستند هستند.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، از مداخله ها و نفوذ شماری از نامزدان و حکومت بر کمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی می کنند، اما کمیسیون های انتخاباتی بر استقلالیت شان تاکید دارند. 

ذبیح سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«اگر کسی از مداخله حکومت بر کمیسیون سندی دارد خوب است که با سند ارائه کند.»

اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به ویژۀ رهبران حکومت وحدت ملی را به سوء استفاده از امکانات دولتی و مبارزات انتخاباتی پیش از وقت متهم می سازند به بررسی های شفاف و فیصله های این نهاد بی باور هستند. 

نعیم ایوب زاده مسوول بنیاد تیفا گفت:«رابطه های مستقیم و غیر مستقیم میان شماری از اعضای کمیسیون و نامزدان ایجاد شده و بعضی نزاکت هایی که این اعضا برای خود ساخته اند به دلیل همین نزاکت ها تلاش می کنند که سکوت اختیار کنند

یوسف رشید مسوول بنیاد فیفا گفت:«اینان نمی خواهند که رابطه خود را با تیم های انتخاباتی خراب بسازند چون اینان رای گرفته اند و یک نوع وابستگی دیده می شود، گرچه می گویند که ما مستقلانه عمل می کنیم اما اخلاق کاری شان نشان میدهد که با مسوولیت عمل نمی کنند.»

دو ماه و چهار روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و قرار است پیکارهای انتخاباتی نامزدان این انتخابات به روز پنجم ماه اسد در سراسر کشور آغاز گردد.

انتخابات ۹۷

رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در روند نظارت بر انتخابات

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، از مداخله ها و نفوذ شماری از نامزدان و حکومت بر کمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی می کنند، اما کمیسیون های انتخاباتی بر استقلالیت شان تاکید دارند. 

Thumbnail

کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می‌گوید شکایت‌های بسیاری دربارۀ سوء استفاده از امکانات دولتی و اهانت و تحقیر افراد از سوی شماری از نامزدان به این نهاد رسیده است که به شماری از این نامزدان اخطاریه فرستاده شده است
این کمیسیون می افزاید که تا چند روز دیگر نتایج بررسی هایشان را دربارۀ این شکایت‌ها اعلام خواهند کرد. 

این عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید در بارۀ آغاز پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت از سوی شماری از نامزدان و نیز سوء استفاده از امکانات دولتی شکایت هایی در این نهاد ثبت شده است

سید قطب الدین رویدار عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گفت: "شکایات متفاوت است که زیر بررسی ما قرار دارد و ما در روز های نزدیک به این شکایت ها رسیدگی می کنیم، شکایات مختلفی از سوء استفاده از امکانات دولتی بر اساس ماده ۹۸ انتخابات و توهین و تحقیر یک کاندید مشخص از طرف کاندید دیگر هم هست و این شکایت ها مستند هستند.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، از مداخله ها و نفوذ شماری از نامزدان و حکومت بر کمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی می کنند، اما کمیسیون های انتخاباتی بر استقلالیت شان تاکید دارند. 

ذبیح سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«اگر کسی از مداخله حکومت بر کمیسیون سندی دارد خوب است که با سند ارائه کند.»

اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به ویژۀ رهبران حکومت وحدت ملی را به سوء استفاده از امکانات دولتی و مبارزات انتخاباتی پیش از وقت متهم می سازند به بررسی های شفاف و فیصله های این نهاد بی باور هستند. 

نعیم ایوب زاده مسوول بنیاد تیفا گفت:«رابطه های مستقیم و غیر مستقیم میان شماری از اعضای کمیسیون و نامزدان ایجاد شده و بعضی نزاکت هایی که این اعضا برای خود ساخته اند به دلیل همین نزاکت ها تلاش می کنند که سکوت اختیار کنند

یوسف رشید مسوول بنیاد فیفا گفت:«اینان نمی خواهند که رابطه خود را با تیم های انتخاباتی خراب بسازند چون اینان رای گرفته اند و یک نوع وابستگی دیده می شود، گرچه می گویند که ما مستقلانه عمل می کنیم اما اخلاق کاری شان نشان میدهد که با مسوولیت عمل نمی کنند.»

دو ماه و چهار روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و قرار است پیکارهای انتخاباتی نامزدان این انتخابات به روز پنجم ماه اسد در سراسر کشور آغاز گردد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره