تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

تا دو روز دیگر فهرست نخستین نامزدان انتخابات ۱۳۹۸ اعلام می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که قرار است تا دو روز دیگر فهرست نخستین نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شود.

هژده‌ تن مشمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ثبت نام کرده‌اند.

اعضای این کمیسیون مستقل انتخابات، روز یک‌شنبه (۱۴ دلو) روند بررسی سندهای این  نامزدان را به گونۀ علنی آغاز کردند.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، در روز نخست این بررسی‌ها سندهای مربوط به تحصیل، استقلالیت و دارایی نامزدان را تأیید کردند اما چگونگی شهروندی این نامزدان و فهرست نام‌های یک صدهزار پشتیبان آنان تاکنون ناروشن استند.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که دربارۀ شهروندی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، از وزارت امورخارجه اطلاعات خواسته است اما وزارت خارجه تاکنون این اطلاعات را با کمیسیون درمیان نگذاشته است.

آقای صیاد افزود: «از سوی وزارت خارجه به ما مکتوب آمده بود و در آن دو مورد ذکر شده بود؛ نخست، آن‌ها مکتوب‌های رسمی را به سفارت‌های افغانستان به کشورها ارسال کرده که تاهنوز جواب آن نیامده است....»

اما صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی وزارت خارجه می‌گوید که شماری از کشورها شرایطی را برای تأیید شهروندی نامزدان وضع کرده‌اند: «بعضی از کشورها این مورد را مسالۀ خصوصی می‌دانند و خواستار ارایه صلاحیت نامه و کاپی رنگۀ پاسپورت نامزدان و معاونان شان شده‌اند. این مورد را ما با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختیم.»

در میان هژده نامزد تنها عبدالله عبدالله و نورالحق علومی خود شان را از نشانی جمعیت اسلامی و متحدملی ثبت کرده‌‎اند و دیگر نامزدان به گونۀ مستقل در انتخابات نامزد شده‌اند.

در این میان، کمیسیون مستقل انتخابات استعفای رییس و معاون دوم ریاست اجراییه را بربنیاد قانون اساسی موضوع قانونی و حقوقی نمی‌داند و می‌افزاید که این موضوع سیاسی است.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات دراین باره گفت: «می‌دانیم که در قانون انتخابات که بعد از تأسیس ریاست‌اجراییه بوجود آمده هیچ مورد مبنی بر استعفا وجود ندارد. موارد استعفا کاملأ مشخص است؛ بنأ موضوع بیشتر سیاسی است تا حقوقی.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۹سرطان سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی برگزار شود.

انتخابات ۹۷

تا دو روز دیگر فهرست نخستین نامزدان انتخابات ۱۳۹۸ اعلام می‌شود

در میان هژده نامزد تنها عبدالله عبدالله و نورالحق علومی خود شان را از نشانی جمعیت اسلامی و متحدملی ثبت کرده‌‎اند و دیگر نامزدان به گونۀ مستقل در انتخابات نامزد شده‌اند.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که قرار است تا دو روز دیگر فهرست نخستین نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شود.

هژده‌ تن مشمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ثبت نام کرده‌اند.

اعضای این کمیسیون مستقل انتخابات، روز یک‌شنبه (۱۴ دلو) روند بررسی سندهای این  نامزدان را به گونۀ علنی آغاز کردند.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، در روز نخست این بررسی‌ها سندهای مربوط به تحصیل، استقلالیت و دارایی نامزدان را تأیید کردند اما چگونگی شهروندی این نامزدان و فهرست نام‌های یک صدهزار پشتیبان آنان تاکنون ناروشن استند.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که دربارۀ شهروندی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، از وزارت امورخارجه اطلاعات خواسته است اما وزارت خارجه تاکنون این اطلاعات را با کمیسیون درمیان نگذاشته است.

آقای صیاد افزود: «از سوی وزارت خارجه به ما مکتوب آمده بود و در آن دو مورد ذکر شده بود؛ نخست، آن‌ها مکتوب‌های رسمی را به سفارت‌های افغانستان به کشورها ارسال کرده که تاهنوز جواب آن نیامده است....»

اما صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی وزارت خارجه می‌گوید که شماری از کشورها شرایطی را برای تأیید شهروندی نامزدان وضع کرده‌اند: «بعضی از کشورها این مورد را مسالۀ خصوصی می‌دانند و خواستار ارایه صلاحیت نامه و کاپی رنگۀ پاسپورت نامزدان و معاونان شان شده‌اند. این مورد را ما با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختیم.»

در میان هژده نامزد تنها عبدالله عبدالله و نورالحق علومی خود شان را از نشانی جمعیت اسلامی و متحدملی ثبت کرده‌‎اند و دیگر نامزدان به گونۀ مستقل در انتخابات نامزد شده‌اند.

در این میان، کمیسیون مستقل انتخابات استعفای رییس و معاون دوم ریاست اجراییه را بربنیاد قانون اساسی موضوع قانونی و حقوقی نمی‌داند و می‌افزاید که این موضوع سیاسی است.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات دراین باره گفت: «می‌دانیم که در قانون انتخابات که بعد از تأسیس ریاست‌اجراییه بوجود آمده هیچ مورد مبنی بر استعفا وجود ندارد. موارد استعفا کاملأ مشخص است؛ بنأ موضوع بیشتر سیاسی است تا حقوقی.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۹سرطان سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی برگزار شود.

هم‌رسانی کنید