تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

تأکید نهادهای ناظر بر پیگرد مسؤولان دبیرخانۀ نهادهای انتخاباتی

لوی سارنوالی، رییسان و اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را ممنوع الخروج ساخته است.

لوی سارنوالی می‌گوید نهادهای کشفی و امنیتی پرونده‌یی را به این نهاد سپرده اند که بر بنیاد آن تمامی اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به استفاده سوء از صلاحیت‌های شان متهم استند.

رییس و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات حاضر به گفت‌وگو نشدند، اما رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تمامی اتهام‌ها را بی بنیاد میداند.

در همین حال نهادهای ناظر می‌گویند که بیشترین اتهام‌ها بر دبیرخانه‌های این نهادها ثبت شده اند، اما حکومت مسوولان دبیرخانه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را زیر پیگرد قرار نداده اند.

لوی سارنوالی می‌گوید، برای بررسی اتهام‌ها بر اعضای رهبری پیشین کمیسیون های انتخاباتی یک هیئت را گماشته است. 

جمشید رسولی- سخنگوی لوی سارنوالی گفت:« هیات روز گذشته ۱۲ تن از اعضای پیشین کمیسیون‌ها را به شمول رییسان شان ممنوع الخروج اعلام کرد. هیات کار خود را آغاز کرده است و تحقیقات در این زمینه جریان پیدا می کند.»

نهادهای نظارت کننده انتخابات با استقبال از برکناری و پیگرد عدلی اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که اتهام‌ها بر رییسان دبیرخانه این نهاد ها نیز باید بررسی شوند.

صغرا سعادت - سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان گفت:«به هیچ عنوان دبیرخانه کمیسیون‌های انتخاباتی نباید جدا از این قضیه باشند بخاطر این که بر بنیاد نظارت ما بیش ترین اتهامات در کنار کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به دبیرخانه ها بوده اند.»

جمشید رسولی- سخنگوی لوی سارنوالی گفت:«در صورت که در جریان تحقیقات این واضح شود و یا اسنادی در اختیار همکاران ما قرار بگیرد که کسانی دیگر هم در قبال قضیه کسب مسوولیت و الزامیت می کنند از آنها هم تحقیقات لازمه صورت خواهد گرفت.»

در این میان رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با رد اتهام‌ها بر اعضای این نهاد می‌گوید که آماده هر گونه پاسخگویی است

عزیزالله آریایی- رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت:«من هیچ چیزی ندارم، من ضمانت می کنم به مردم افغانستان که یک محکمه عادلانه برگزار شود و من در خدمت مردم افغانستان خواهم بود و این محکمه همه چیزی را که به پیش می برد از الف تا به ی باید در حضور رسانه ها باشد که مردم افغانستان شاهد باشند.»

از سوی دیگر آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند که اگر اتهام‌ها بر اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی ثابت شوند نتیجه انتخابات ۲۸ و ۲۹ میزان نیز زیر پرسش خواهد رفت.

نصرالله ستانکزی   استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل گفت:«اگر این اتهام ها مرتبط باشد به نتایج انتخابات طبیعتا بر نتایج انتخابات هم تاثیر خواهد انداخت و برخی از کسانی که برنده هستند نتایج آنان را نیز زیر پرسش می برد.»

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی پانزده ولایت را تا کنون اعلام نکرده است و اکنون پرسشی به میان میاید که با برکناری اعضای این کمیسیون، سرنوشت نتایج نهایی ولایت‌های باقی مانده چگونه خواهد شد؟

عبدالعزیز ابراهیمی- معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:«ما در انتظار رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات هستیم تا کمیشنران جدید درباره نتایج نهایی ۱۵ ولایت تصمیم بگیرند.»

با این همه ریاست‌جمهوری از احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات خواسته است که برای تعیین اعضا و رییسان تازه دبیر خانه  کمیسیون‌های انتخاباتی،افراد واجد شرایط را در هفت روز به ریاست جمهوری معرفی نمایند.

انتخابات ۹۷

تأکید نهادهای ناظر بر پیگرد مسؤولان دبیرخانۀ نهادهای انتخاباتی

لوی سارنوالی می‌گوید نهادهای کشفی و امنیتی پرونده‌یی را به این نهاد سپرده اند که بر بنیاد آن تمامی اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به استفاده سوء از صلاحیت‌های شان متهم استند.

Thumbnail

لوی سارنوالی، رییسان و اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را ممنوع الخروج ساخته است.

لوی سارنوالی می‌گوید نهادهای کشفی و امنیتی پرونده‌یی را به این نهاد سپرده اند که بر بنیاد آن تمامی اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به استفاده سوء از صلاحیت‌های شان متهم استند.

رییس و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات حاضر به گفت‌وگو نشدند، اما رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تمامی اتهام‌ها را بی بنیاد میداند.

در همین حال نهادهای ناظر می‌گویند که بیشترین اتهام‌ها بر دبیرخانه‌های این نهادها ثبت شده اند، اما حکومت مسوولان دبیرخانه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را زیر پیگرد قرار نداده اند.

لوی سارنوالی می‌گوید، برای بررسی اتهام‌ها بر اعضای رهبری پیشین کمیسیون های انتخاباتی یک هیئت را گماشته است. 

جمشید رسولی- سخنگوی لوی سارنوالی گفت:« هیات روز گذشته ۱۲ تن از اعضای پیشین کمیسیون‌ها را به شمول رییسان شان ممنوع الخروج اعلام کرد. هیات کار خود را آغاز کرده است و تحقیقات در این زمینه جریان پیدا می کند.»

نهادهای نظارت کننده انتخابات با استقبال از برکناری و پیگرد عدلی اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که اتهام‌ها بر رییسان دبیرخانه این نهاد ها نیز باید بررسی شوند.

صغرا سعادت - سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان گفت:«به هیچ عنوان دبیرخانه کمیسیون‌های انتخاباتی نباید جدا از این قضیه باشند بخاطر این که بر بنیاد نظارت ما بیش ترین اتهامات در کنار کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به دبیرخانه ها بوده اند.»

جمشید رسولی- سخنگوی لوی سارنوالی گفت:«در صورت که در جریان تحقیقات این واضح شود و یا اسنادی در اختیار همکاران ما قرار بگیرد که کسانی دیگر هم در قبال قضیه کسب مسوولیت و الزامیت می کنند از آنها هم تحقیقات لازمه صورت خواهد گرفت.»

در این میان رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با رد اتهام‌ها بر اعضای این نهاد می‌گوید که آماده هر گونه پاسخگویی است

عزیزالله آریایی- رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت:«من هیچ چیزی ندارم، من ضمانت می کنم به مردم افغانستان که یک محکمه عادلانه برگزار شود و من در خدمت مردم افغانستان خواهم بود و این محکمه همه چیزی را که به پیش می برد از الف تا به ی باید در حضور رسانه ها باشد که مردم افغانستان شاهد باشند.»

از سوی دیگر آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند که اگر اتهام‌ها بر اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی ثابت شوند نتیجه انتخابات ۲۸ و ۲۹ میزان نیز زیر پرسش خواهد رفت.

نصرالله ستانکزی   استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل گفت:«اگر این اتهام ها مرتبط باشد به نتایج انتخابات طبیعتا بر نتایج انتخابات هم تاثیر خواهد انداخت و برخی از کسانی که برنده هستند نتایج آنان را نیز زیر پرسش می برد.»

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی پانزده ولایت را تا کنون اعلام نکرده است و اکنون پرسشی به میان میاید که با برکناری اعضای این کمیسیون، سرنوشت نتایج نهایی ولایت‌های باقی مانده چگونه خواهد شد؟

عبدالعزیز ابراهیمی- معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:«ما در انتظار رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات هستیم تا کمیشنران جدید درباره نتایج نهایی ۱۵ ولایت تصمیم بگیرند.»

با این همه ریاست‌جمهوری از احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات خواسته است که برای تعیین اعضا و رییسان تازه دبیر خانه  کمیسیون‌های انتخاباتی،افراد واجد شرایط را در هفت روز به ریاست جمهوری معرفی نمایند.

هم‌رسانی کنید