تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

آغاز روند گردآوری سندهای نامزدان عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی

ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت برای گردآوری سندهای نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، یک گروه کاری ویژه را ایجاد کرده‌است.

هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که تاکنون پنج نامزد از سوی احزاب سیاسی سندهای شان را به این گروه کاری سپرده‌اند. تاکنون هیچ زنی از نشانی احزاب سیاسی پیشنهاد نشده‌است.

سخن‌گوی رییس‌جمهور، می‌افزاید که حکومت می‌کوشد تا در مشوره با احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را هرچه زودتر معرفی کند: «یک جلسه تخنیکی با احزاب که راجستر استند در وزارت عدلیه و نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات یک جلسه گرفته شد، تمام موضوعات برای شان تشریح شد. گفته شد وضاحت داده شد و یک هفته وقت دارند که افراد را معرفی کنند. آدرس دقیق برای شان ایجاد شده که افراد را معرفی کنند، اسناد شان را بیاورند؛ تاکنون در حدود پنج تا هشت تن برای ثبت نام آمده‎اند.»

هفتۀ پیش، پس از تأییدشدن طرح تعدیل قانون انتخابات، رییس‌جمهور رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد. اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به سو استفاده از صلاحیت و فساد مالی متهم استند.

در همین حال، شماری از کسانی‌که برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی نامزد شده‌اند، می‌گویند که باید در روند گزینش شفافیت وجود داشته باشد.

چمن‌شاه اعتمادی، یکی از این نامزدان گفت: «من هم از سوی یک حزب سیاسی انتخاب شده‌ام تا با شرایطی که از طرف قانون مربوطه آمده، خدا خواسته باشد ثبت نام کنیم تا در روند گزینش یا انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی سهم داشته باشیم.»

در همین حال، نهادهای جامعۀ مدنی، می‌گویند که ۱۴۴تن برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به این نهادها درخواست داده‌اند؛ اما از این میان پانزده تن نامزد خواهند شد.

محمد یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان می‌گوید که سیزده نهاد جامعه مدنی مرتبط به انتخابات در دو روز گذشته سندهای درخواست دهنده‌گان را گردآوری کرده‌اند: «در حدود ۱۴۴تن در دو روز آمده اند و درخواست داده اند، در میان شان تعدادی زنان استند - متأسفانه تعداد زنان قابل ملاحظه نیست، شاید رقم قانونی را پوره کند - اما انتخاب را محدودتر می‌سازد و ما تا ختم هفته این فهرست ما را برای حکومت تسلیم خواهیم کرد.»
 
از سویی هم «گروه پشتیبان انتخابات» که اتحادیۀ اروپا، استرالیا، ناتو و سازمان ملل متحد مشمول این گروه استند، در یک نامه از حکومت می‌خواهد که روند گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید شفاف باشد.

در نامۀ این گروه آمده است: «کمیشنران باید به‌زودی گماشته شوند تا آماده‌گی‌های لازم برای انتخابات ریاست‌جمهوری به تأخیر نیفتند. ما از حکومت و سهم‌داران مربوط دیگر می‌خواهیم تا به دبیرخانه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی پشتیبانی لازم را ازبهر ادامه کارهای ضروری فراهم سازند.»

با این همه، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۹ماه سرطان سال آینده برگزار شود. هژده تن، مشمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه خودشان را برای این انتخابات نامزد کرده‌اند.

انتخابات ۹۷

آغاز روند گردآوری سندهای نامزدان عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی

نهادهای جامعۀ مدنی، می‌گویند که ۱۴۴تن برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به این نهادها درخواست داده‌اند؛ اما از این میان پانزده تن نامزد خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت برای گردآوری سندهای نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، یک گروه کاری ویژه را ایجاد کرده‌است.

هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که تاکنون پنج نامزد از سوی احزاب سیاسی سندهای شان را به این گروه کاری سپرده‌اند. تاکنون هیچ زنی از نشانی احزاب سیاسی پیشنهاد نشده‌است.

سخن‌گوی رییس‌جمهور، می‌افزاید که حکومت می‌کوشد تا در مشوره با احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را هرچه زودتر معرفی کند: «یک جلسه تخنیکی با احزاب که راجستر استند در وزارت عدلیه و نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات یک جلسه گرفته شد، تمام موضوعات برای شان تشریح شد. گفته شد وضاحت داده شد و یک هفته وقت دارند که افراد را معرفی کنند. آدرس دقیق برای شان ایجاد شده که افراد را معرفی کنند، اسناد شان را بیاورند؛ تاکنون در حدود پنج تا هشت تن برای ثبت نام آمده‎اند.»

هفتۀ پیش، پس از تأییدشدن طرح تعدیل قانون انتخابات، رییس‌جمهور رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد. اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به سو استفاده از صلاحیت و فساد مالی متهم استند.

در همین حال، شماری از کسانی‌که برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی نامزد شده‌اند، می‌گویند که باید در روند گزینش شفافیت وجود داشته باشد.

چمن‌شاه اعتمادی، یکی از این نامزدان گفت: «من هم از سوی یک حزب سیاسی انتخاب شده‌ام تا با شرایطی که از طرف قانون مربوطه آمده، خدا خواسته باشد ثبت نام کنیم تا در روند گزینش یا انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی سهم داشته باشیم.»

در همین حال، نهادهای جامعۀ مدنی، می‌گویند که ۱۴۴تن برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به این نهادها درخواست داده‌اند؛ اما از این میان پانزده تن نامزد خواهند شد.

محمد یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان می‌گوید که سیزده نهاد جامعه مدنی مرتبط به انتخابات در دو روز گذشته سندهای درخواست دهنده‌گان را گردآوری کرده‌اند: «در حدود ۱۴۴تن در دو روز آمده اند و درخواست داده اند، در میان شان تعدادی زنان استند - متأسفانه تعداد زنان قابل ملاحظه نیست، شاید رقم قانونی را پوره کند - اما انتخاب را محدودتر می‌سازد و ما تا ختم هفته این فهرست ما را برای حکومت تسلیم خواهیم کرد.»
 
از سویی هم «گروه پشتیبان انتخابات» که اتحادیۀ اروپا، استرالیا، ناتو و سازمان ملل متحد مشمول این گروه استند، در یک نامه از حکومت می‌خواهد که روند گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید شفاف باشد.

در نامۀ این گروه آمده است: «کمیشنران باید به‌زودی گماشته شوند تا آماده‌گی‌های لازم برای انتخابات ریاست‌جمهوری به تأخیر نیفتند. ما از حکومت و سهم‌داران مربوط دیگر می‌خواهیم تا به دبیرخانه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی پشتیبانی لازم را ازبهر ادامه کارهای ضروری فراهم سازند.»

با این همه، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۹ماه سرطان سال آینده برگزار شود. هژده تن، مشمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه خودشان را برای این انتخابات نامزد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید