تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

۴۲مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت جوزجان بسته‌اند

رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در جوزجان، از بسته‌بودن ۴۲مرکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان در این ولایت، خبر می‌دهد.
 
او، می‌گوید که ۴۲مرکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان در پنج ولسوالی ولایت جوزجان، به‌علت تهدیدهای امنیتی بسته‌اند.
 
رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در جوزجان می‌افزاید که دست‌کم ۳۵مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در این ولایت با تهدیدهای جدی امنیتی روبه‌رو استند.
 
امان‌الله حبیبی، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان، در این باره گفت: «اکنون ما در مرحلۀ دوم قرار داریم که درین مرحله ما از میان ۹۸مرکز، ۲۰مرکز آن‌را فعال ساختیم و می‌کوشیم که در مرحله سوم با همکاری نیروهای دولتی، بیشتر این مرکزها را فعال بسازیم.»
 
آقای حبیبی می‌گوید ۱۵مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی درزآب، ۱۰مرکز در ولسوالی مُردیان و در ولسوالی‌های خم‌آب و قرقین هرکدام ۴مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو استند.
 
او، در این باره افزود: «ما در ولسوالی قوش‌تیپه از میان ده‌مرکز، سه‌مرکز فعال ساختیم و ثبت‌نام جریان دارد. اما متأسفانه که ولسوالی درزاب مشکلات زیادی دارد و تاکنون نتوانستیم که حتا مواد انتخاباتی را به این ولسوالی انتقال بدهیم.»
 
در این‌میان، شماری‌از اعضای شورای ولایتی و باشنده‌گان جوزجان بر تأمین امنیت مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان، تأکید می‌ورزند.
 
حلیمه صدف، عضو شورای ولایتی جوزجان، در این باره گفت: «ما روشن‌فکران از این انتخابات بی‌باور استیم و اگر توجه بیشتر به آنان نشود این انتخابات پُرتقلب‌ترین انتخابات خواهد بود.»
  
در چنین اوضاع فرمانده پولیس جوزجان از تلاش‌ها برای تأمین امنیت مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان سخن می‌گوید. 
 
فقیرمحمد جوزجانی، فرمانده پولیس جوزجان، نیز در این باره گفت: «نیروهای دولتی می‌کوشد تا امنیت بیشتر این مرکزها را تأمین کنند و راه را برای ثبت‌نام جوزجانیان باز کنیم.»
 
فرمانده پولیس جوزجان می‌گوید که به‌زودی عملیات نابودسازی پایگاه‌های هراس‌افگنان را در بخش‌های آسیب‌پذیر ولایت جوزجان، راه‌اندازی خواهند کرد.

انتخابات ۹۷

۴۲مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت جوزجان بسته‌اند

بر بنیاد آماری‌که رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان به‌دست می‌دهد، در این ولایت ۱۲۹مرکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان وجود دارند که از این‌میان، شماری‌از این مرکزها به‌دلیل تهدیدهای امنیتی بسته‌اند.

Thumbnail

رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در جوزجان، از بسته‌بودن ۴۲مرکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان در این ولایت، خبر می‌دهد.
 
او، می‌گوید که ۴۲مرکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان در پنج ولسوالی ولایت جوزجان، به‌علت تهدیدهای امنیتی بسته‌اند.
 
رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در جوزجان می‌افزاید که دست‌کم ۳۵مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در این ولایت با تهدیدهای جدی امنیتی روبه‌رو استند.
 
امان‌الله حبیبی، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان، در این باره گفت: «اکنون ما در مرحلۀ دوم قرار داریم که درین مرحله ما از میان ۹۸مرکز، ۲۰مرکز آن‌را فعال ساختیم و می‌کوشیم که در مرحله سوم با همکاری نیروهای دولتی، بیشتر این مرکزها را فعال بسازیم.»
 
آقای حبیبی می‌گوید ۱۵مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی درزآب، ۱۰مرکز در ولسوالی مُردیان و در ولسوالی‌های خم‌آب و قرقین هرکدام ۴مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو استند.
 
او، در این باره افزود: «ما در ولسوالی قوش‌تیپه از میان ده‌مرکز، سه‌مرکز فعال ساختیم و ثبت‌نام جریان دارد. اما متأسفانه که ولسوالی درزاب مشکلات زیادی دارد و تاکنون نتوانستیم که حتا مواد انتخاباتی را به این ولسوالی انتقال بدهیم.»
 
در این‌میان، شماری‌از اعضای شورای ولایتی و باشنده‌گان جوزجان بر تأمین امنیت مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان، تأکید می‌ورزند.
 
حلیمه صدف، عضو شورای ولایتی جوزجان، در این باره گفت: «ما روشن‌فکران از این انتخابات بی‌باور استیم و اگر توجه بیشتر به آنان نشود این انتخابات پُرتقلب‌ترین انتخابات خواهد بود.»
  
در چنین اوضاع فرمانده پولیس جوزجان از تلاش‌ها برای تأمین امنیت مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان سخن می‌گوید. 
 
فقیرمحمد جوزجانی، فرمانده پولیس جوزجان، نیز در این باره گفت: «نیروهای دولتی می‌کوشد تا امنیت بیشتر این مرکزها را تأمین کنند و راه را برای ثبت‌نام جوزجانیان باز کنیم.»
 
فرمانده پولیس جوزجان می‌گوید که به‌زودی عملیات نابودسازی پایگاه‌های هراس‌افگنان را در بخش‌های آسیب‌پذیر ولایت جوزجان، راه‌اندازی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید