تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

۱۱۳ مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در شرق کشور زیر تهدید استند

دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، در حوزۀ شرق کشور می‌گوید که ۱۱۳ مرکز ثبت‌نام‌های رای‌دهنده‌گان در این حوزه، با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
این مرکزها، در ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان موقعیت دارند.
    
از میان ۴۵۷ مرکز ثبت‌نام‌های رای‌دهنده‌گان در ولایت ننگرهار، ۴۸ مرکز آن با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
نوزده مرکز در ولسوالی حصارک، ۱۱ مرکز در ولسوالی شیرزاد و ۱۶ مرکز دیگر در ولسوالی‌های پچیراگام، هسکه‌مینه، مومندره و نازیان این ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
فرهاد کمال‌زی، باشنده ولسوالی شیرزاد، گفت: «تنها مشکلی‌که برای‌مان ایجاد شده‌است، دولت ایجاد کرده‌است که امنیت را تأمین نمی‌کند و اگر امنیت به‌میان نیاید، مردم نمی‌توانند در انتخابات سهم بگیرند.»
 
نظرمحمد، باشندۀ ننگرهار، گفت: «حال در ولسوالی حصارک انتخابات نمی‌شود، ما از دولت به‌گونۀ می‌خواهیم که انتخابات در این‌جا برگزار شود و مردم در کنارشان می‌ایستند.»
 
در ولایت لغمان ۱۲۴ مرکز ثبت‌نام‌های رای‌دهنده‌گان وجود دارد که ۳۸ مرکز آن با تهدید بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
بیست‌وپنج مرکز در ولسوالی الینگار، هشت مرکز در ولسوالی دولت‌شاه و ده مرکز دیگر در ولسوالی‌های بادپخ و الیشنگ در این ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
ازسویی دیگر، والی کنر، نیز می‌پذیرد که هفت مرکز ثبت نام‌های رای‌دهنده‌گان در این ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
وحیدالله کلیم‌زی، والی کنر، گفت: «در هفت مرکز که کم‌وبیش نگرانی وجود دارد، می‌کوشیم با راه‌اندازی عملیات، امنیت مناسبی را تأمین کنیم تا آن مرکزها نیز از تهدیدهای بلند امنیتی رهایی یابند.»
 
در ولایت نورستان نیز مانند ولایت‌های دیگر حوزه شرق، ۲۰ مرکز با تهدیدهای بلندامنیتی روبه‌رو استند.
 
این مرکزها در ولسوالی‌های وانت وایگل، کامدیش و نورگرام ولایت نورستان موقعیت دارند.
 
باشنده‌گان این ولایت‌ها از نهادهای مسؤول می‌خواهند که امنیت مرکزهای این ولسوالی‌ها را تأمین کنند تا مردم به‌ویژه زنان بتوانند در انتخابات پیش‌رو شرکت کنند.

انتخابات ۹۷

۱۱۳ مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در شرق کشور زیر تهدید استند

دفتر ساحه‌یی این کمیسیون در حوزۀ شرق، می‌گوید که این مرکزها به‌علت گسترش ناامنی‌ها و تهدیدهای هراس‌افگنان، با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.

Thumbnail

دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، در حوزۀ شرق کشور می‌گوید که ۱۱۳ مرکز ثبت‌نام‌های رای‌دهنده‌گان در این حوزه، با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
این مرکزها، در ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان موقعیت دارند.
    
از میان ۴۵۷ مرکز ثبت‌نام‌های رای‌دهنده‌گان در ولایت ننگرهار، ۴۸ مرکز آن با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
نوزده مرکز در ولسوالی حصارک، ۱۱ مرکز در ولسوالی شیرزاد و ۱۶ مرکز دیگر در ولسوالی‌های پچیراگام، هسکه‌مینه، مومندره و نازیان این ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
فرهاد کمال‌زی، باشنده ولسوالی شیرزاد، گفت: «تنها مشکلی‌که برای‌مان ایجاد شده‌است، دولت ایجاد کرده‌است که امنیت را تأمین نمی‌کند و اگر امنیت به‌میان نیاید، مردم نمی‌توانند در انتخابات سهم بگیرند.»
 
نظرمحمد، باشندۀ ننگرهار، گفت: «حال در ولسوالی حصارک انتخابات نمی‌شود، ما از دولت به‌گونۀ می‌خواهیم که انتخابات در این‌جا برگزار شود و مردم در کنارشان می‌ایستند.»
 
در ولایت لغمان ۱۲۴ مرکز ثبت‌نام‌های رای‌دهنده‌گان وجود دارد که ۳۸ مرکز آن با تهدید بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
بیست‌وپنج مرکز در ولسوالی الینگار، هشت مرکز در ولسوالی دولت‌شاه و ده مرکز دیگر در ولسوالی‌های بادپخ و الیشنگ در این ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
ازسویی دیگر، والی کنر، نیز می‌پذیرد که هفت مرکز ثبت نام‌های رای‌دهنده‌گان در این ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو استند.
 
وحیدالله کلیم‌زی، والی کنر، گفت: «در هفت مرکز که کم‌وبیش نگرانی وجود دارد، می‌کوشیم با راه‌اندازی عملیات، امنیت مناسبی را تأمین کنیم تا آن مرکزها نیز از تهدیدهای بلند امنیتی رهایی یابند.»
 
در ولایت نورستان نیز مانند ولایت‌های دیگر حوزه شرق، ۲۰ مرکز با تهدیدهای بلندامنیتی روبه‌رو استند.
 
این مرکزها در ولسوالی‌های وانت وایگل، کامدیش و نورگرام ولایت نورستان موقعیت دارند.
 
باشنده‌گان این ولایت‌ها از نهادهای مسؤول می‌خواهند که امنیت مرکزهای این ولسوالی‌ها را تأمین کنند تا مردم به‌ویژه زنان بتوانند در انتخابات پیش‌رو شرکت کنند.

هم‌رسانی کنید