تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

کمیسیون انتخابات شکایت‌ها در پکتیا را بررسی می‌کند

کمیسیون مستقل انتخابات فرستادن هیئتی را برای بررسی شکایت‌ها در باره مداخله کارمندان این کمیسیون در کار انتخابات ولایت پکتیا بررسی می‌کند.

پیش از این طلوع نیوز در گزارش‌هایی از انتقال کتاب ثبت نام‌ها از چند ولسوالی به مرکز کمیسیون انتخابات ولایت پکتیا خبر داده است.

دبیر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هیئتی شکایت ها را در باره توقف موترهای پر از مواد انتخاباتی از سوی بزرگان اقوام و انتقال کتاب‌های ثبت نام‍ها از چندین ولسوالی به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پکتیا و نیز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان از سوی اشخاص در بیرون از مرکزهای ثبت نام بررسی می‌کند.

در حدود چهار روز پیش بزرگان اقوام ولسوالی میرز که موترهای پر از مواد انتخاباتی ولسوالی سمکنی را ایستانیدند و گروگان گرفتند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «مردم در بارۀ توزیع شناس نامه مشکل داشتند برای شان شناسنامه توزیع نشده بود و سوء تفاهم شده بود برای شان این موتر را متوقف ساخته بودند، اما صبح امروز این مشکل حل شد و بی ان که به مواد خساره برسد این مواد انتخاباتی به دفتر کمیسیون رسید. و در بارۀ چندین مشکلی که شما گفته اید در پکتیا وجود داشته کمیسیون هیئت را موظف ساخت که یک بررسی دقیق انجام بدهد که چرا از پکتیا هر روز سرو صداهایی بلند می‌شود.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌‎گوید که شکایت‌هایی در بارۀ روند ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان و نیز نبود مرکزهای ثبت نام به این نهاد رسیده‌اند.

محمد رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «بیشترین شکایت‌ها در بارۀ این است که مراکز در بعضی جاها ایجاد نشده یا مرکزها کم استند و یا شکایت‌هایی هم وجود دارند که برچسب‌ها در مرکزها کم بوده‌اند و شکایت‌هایی در بارۀ تهدیدهای امنیتی به کمیسیون رسیده اند.»

در همین حال دفتر فیفا در پکتیا حکومت محلی ولایت پکتیا را به مداخله در کارهای انتخاباتی متهم می‌سازد.

احسان الله حمیدی، مسوول فیفا در ولایت پکتیا، گفت: «مواد حساس در ولسوالی میرزکه جا به جا شده بود تا که به زور و فشار و مسوولان دیگر مداخله کردند و این مواد را بیرون کشیدندو باید حکومت محلی به داد مردم برسد.»

سخنگوی والی پکتیا عبدالله حسرت مداخله در کار کمیسیون انتخابات را رد می‌کند و می‌گوید که به هیچ کسی حق مداخله در کار کمیسیون انتخابات را نمی‌دهند. 

وزارت امور داخله می‌گوید که مواد حساس انتخاباتی به کمک نیروهای امنیتی از چنگ بزرگان اقوام ولسوالی میرزکه بیرون کشیده شده اند.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «مواد انتخاباتی در ولسوالی میرزکه در پکتیا مانده بودند پولیس مداخله کرد و با بزرگان گفت و گو کردند و مشکل حل شد.»

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات موترهایی که بزرگان اقوام ولسوالی میرزکه ایستانیده بودند، کتاب‌های ثبت نام‌ها بودند که به دفتر مرکزی انتقال داده می شدند.

بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون در ولایت پکتیا ۳۹۴ هزار و ۸۴۰ تن ثبت‎نام کرده‎اند.

انتخابات ۹۷

کمیسیون انتخابات شکایت‌ها در پکتیا را بررسی می‌کند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که ثبت شکایت‌ها در بارۀ روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان نیز ادامه دارد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات فرستادن هیئتی را برای بررسی شکایت‌ها در باره مداخله کارمندان این کمیسیون در کار انتخابات ولایت پکتیا بررسی می‌کند.

پیش از این طلوع نیوز در گزارش‌هایی از انتقال کتاب ثبت نام‌ها از چند ولسوالی به مرکز کمیسیون انتخابات ولایت پکتیا خبر داده است.

دبیر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هیئتی شکایت ها را در باره توقف موترهای پر از مواد انتخاباتی از سوی بزرگان اقوام و انتقال کتاب‌های ثبت نام‍ها از چندین ولسوالی به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پکتیا و نیز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان از سوی اشخاص در بیرون از مرکزهای ثبت نام بررسی می‌کند.

در حدود چهار روز پیش بزرگان اقوام ولسوالی میرز که موترهای پر از مواد انتخاباتی ولسوالی سمکنی را ایستانیدند و گروگان گرفتند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «مردم در بارۀ توزیع شناس نامه مشکل داشتند برای شان شناسنامه توزیع نشده بود و سوء تفاهم شده بود برای شان این موتر را متوقف ساخته بودند، اما صبح امروز این مشکل حل شد و بی ان که به مواد خساره برسد این مواد انتخاباتی به دفتر کمیسیون رسید. و در بارۀ چندین مشکلی که شما گفته اید در پکتیا وجود داشته کمیسیون هیئت را موظف ساخت که یک بررسی دقیق انجام بدهد که چرا از پکتیا هر روز سرو صداهایی بلند می‌شود.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌‎گوید که شکایت‌هایی در بارۀ روند ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان و نیز نبود مرکزهای ثبت نام به این نهاد رسیده‌اند.

محمد رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «بیشترین شکایت‌ها در بارۀ این است که مراکز در بعضی جاها ایجاد نشده یا مرکزها کم استند و یا شکایت‌هایی هم وجود دارند که برچسب‌ها در مرکزها کم بوده‌اند و شکایت‌هایی در بارۀ تهدیدهای امنیتی به کمیسیون رسیده اند.»

در همین حال دفتر فیفا در پکتیا حکومت محلی ولایت پکتیا را به مداخله در کارهای انتخاباتی متهم می‌سازد.

احسان الله حمیدی، مسوول فیفا در ولایت پکتیا، گفت: «مواد حساس در ولسوالی میرزکه جا به جا شده بود تا که به زور و فشار و مسوولان دیگر مداخله کردند و این مواد را بیرون کشیدندو باید حکومت محلی به داد مردم برسد.»

سخنگوی والی پکتیا عبدالله حسرت مداخله در کار کمیسیون انتخابات را رد می‌کند و می‌گوید که به هیچ کسی حق مداخله در کار کمیسیون انتخابات را نمی‌دهند. 

وزارت امور داخله می‌گوید که مواد حساس انتخاباتی به کمک نیروهای امنیتی از چنگ بزرگان اقوام ولسوالی میرزکه بیرون کشیده شده اند.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «مواد انتخاباتی در ولسوالی میرزکه در پکتیا مانده بودند پولیس مداخله کرد و با بزرگان گفت و گو کردند و مشکل حل شد.»

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات موترهایی که بزرگان اقوام ولسوالی میرزکه ایستانیده بودند، کتاب‌های ثبت نام‌ها بودند که به دفتر مرکزی انتقال داده می شدند.

بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون در ولایت پکتیا ۳۹۴ هزار و ۸۴۰ تن ثبت‎نام کرده‎اند.

هم‌رسانی کنید