تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

کمیسیون انتخابات: آرای بدون شناسایی بایومتریک باطل اعلام می‌شوند

با آن‌که نگرانی‌ها در بارۀ کار نکردن درست دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخابات و نیز نرسیدن این دست گاه‌ها به ۲۱هزار محل وجود دارند، کمیسیون مستقل انتخابات بر به کار گیری از این دستگاه‌ها در تمام مرکزهای رأی‌دهی تأکید می‌ورزد اما در بارۀ گزینه دیگری تصمیم نگرفته است .

 سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره می‌گوید: «صندوق‌هایی که بدون بایومتریک بیاید ما قبول نخواهیم کرد؛ این فیصله دیروز شد رسمأ اعلام خواهد شد در ویب سایت. رساندن این که مشکلی اگر پیش شود کمیسیون تجویز دیگری را در همان روز خواهد گرفت.»

در همین حال، احزاب سیاسی می‌گویند که اگر این دستگاه‌ها تا روز انتخابات به برخی از مرکزها نمی‌رسند و یا این دستگاه‌ها مشکل فنی پیدا می‌کنند، باید انتخابات در این مرکزها چند روز با تأخیر روبه‌رو گردد.

همایون جریر، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان های سیاسی گفت: «در مناطقی که نتواند کمیسیون بایومتریک انجام بدهد، احزاب نتیجه انتخابات در آن منطقه‌ها را نخواهد پذیرفت.»

دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان جزئیات یک رأی دهنده را با رأی دهندۀ دیگر تفکیک کرده نمی‌تواند، رأی تکراری وغیر ثابت را می‌پذیرد و نیز در این دستگاه‌ها امکان آن وجود دارد که اگر نشان انگشت از یک شخص، اما عکس از شخص یا عکس چیز دیگری باشد از سوی دستگاه پذیرفته می‌شود.

در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که کارگیری از این دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان، مشکلات بسیاری را به میان خواهند آورد.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف اظهار داشت: «نگران استفاده از این سیستم استیم؛ چون پلان عملیاتی آن مشخص نیست. تا جایی که ما در یافته ایم با استفاده از این سیستم ممکن زمینه تقلب فراهم شود.»

کمتر از دو هفتۀ دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان مانده است و کمیسیون مستقل انتخابات، امروز دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان را آماده ساخته است و به ولایت‌های نورستان، بدخشان، پکتیکا، فاریاب غور و ارزگان فرستاده است.

انتخابات ۹۷

کمیسیون انتخابات: آرای بدون شناسایی بایومتریک باطل اعلام می‌شوند

دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان جزئیات یک رأی دهنده را با رأی دهندۀ دیگر تفکیک کرده نمی‌تواند، رأی تکراری وغیر ثابت را می‌پذیرد و نیز در این دستگاه‌ها امکان آن وجود دارد که اگر نشان انگشت از یک شخص، اما عکس از شخص یا عکس چیز دیگری باشد از سوی دستگاه پذیرفته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

با آن‌که نگرانی‌ها در بارۀ کار نکردن درست دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخابات و نیز نرسیدن این دست گاه‌ها به ۲۱هزار محل وجود دارند، کمیسیون مستقل انتخابات بر به کار گیری از این دستگاه‌ها در تمام مرکزهای رأی‌دهی تأکید می‌ورزد اما در بارۀ گزینه دیگری تصمیم نگرفته است .

 سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره می‌گوید: «صندوق‌هایی که بدون بایومتریک بیاید ما قبول نخواهیم کرد؛ این فیصله دیروز شد رسمأ اعلام خواهد شد در ویب سایت. رساندن این که مشکلی اگر پیش شود کمیسیون تجویز دیگری را در همان روز خواهد گرفت.»

در همین حال، احزاب سیاسی می‌گویند که اگر این دستگاه‌ها تا روز انتخابات به برخی از مرکزها نمی‌رسند و یا این دستگاه‌ها مشکل فنی پیدا می‌کنند، باید انتخابات در این مرکزها چند روز با تأخیر روبه‌رو گردد.

همایون جریر، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان های سیاسی گفت: «در مناطقی که نتواند کمیسیون بایومتریک انجام بدهد، احزاب نتیجه انتخابات در آن منطقه‌ها را نخواهد پذیرفت.»

دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان جزئیات یک رأی دهنده را با رأی دهندۀ دیگر تفکیک کرده نمی‌تواند، رأی تکراری وغیر ثابت را می‌پذیرد و نیز در این دستگاه‌ها امکان آن وجود دارد که اگر نشان انگشت از یک شخص، اما عکس از شخص یا عکس چیز دیگری باشد از سوی دستگاه پذیرفته می‌شود.

در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که کارگیری از این دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان، مشکلات بسیاری را به میان خواهند آورد.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف اظهار داشت: «نگران استفاده از این سیستم استیم؛ چون پلان عملیاتی آن مشخص نیست. تا جایی که ما در یافته ایم با استفاده از این سیستم ممکن زمینه تقلب فراهم شود.»

کمتر از دو هفتۀ دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان مانده است و کمیسیون مستقل انتخابات، امروز دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان را آماده ساخته است و به ولایت‌های نورستان، بدخشان، پکتیکا، فاریاب غور و ارزگان فرستاده است.

هم‌رسانی کنید