تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

بیش از ۵۰هزار تن در ولایت جوزجان در انتخابات شرکت کرده‌اند

سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان، می‌گوید که شمارش نخستین آرا نشان می‌دهد که بیش از ۵۰‌هزار تن در این ولایت در انتخابات شرکت کرده‌اند.

حمیدالله بلوچ‌، می‌افزاید که به علت تهدیدهای امنیتی سه مرکز رأی‌دهی در روز انتخابات بسته بودند، اما در این سه مرکز امروز (یک‌شنبه) انتخابات برگزار شد.

او از حضور گستردۀ باشنده‌گان جوزجان در انتخابات مجلس نماینده گان ستایش می‌کند و می‌گوید که بیشترین رأی‌دهنده‌گان زنان استند – رییس‌ کمیسیون انتخابات دیروز گفت که ۵۳ درصد رأی‌دهنده‌گان در روز شنبه در این ولایت زنان بودند.

حمیدالله بلوچ، گفت: «ما یک کاپی نتیجۀ آرا را در مرکزهای رأی دهی نصب کردیم و یک کاپی دیگر را به نامزدان برنده دادیم و یک کاپی دیگر هم را هم به کمیسیوشکایت های انتخاباتی سپردیم. نتیجۀ اصلی به کمیسیون انتخابات فرستاده خواهد شد.»

سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان، می‌گوید که قرار بود در روز شنبه، ۵۳ مرکز رأی‌دهی در جوزجان باز باشند، اما به علت آن‌که طالبان ۱۴ مرکز رأی‌دهی را در این ولایت آماج قرار دادند، سه مرکز رأی‌دهی در ولسوالی‌های فیض‌آباد و آقچه بسته ماندند که انتخابات در این مرکزها روز یک‌شنبه برگزار شد.

در این میان، رییس فعالان جامعه مدنی جوزجان، می‌گوید که هرچند مردم در این ولایت به گونۀ گسترده در انتخابات مجلس نماینده‌گان شرکت کردند اما نارسایی‌های نیز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشتند.

مغفرت صمیمی، در این باره می‌افزاید: «شماری از رأی‌دهنده‌گان که شناس‌نامه‌های شان استیکر داشتند، نام‌های شان در فهرست رأی‌دهنده‌گان وجود نداشت.»

در سه ولسوالی ولایت جوزجان، انتخابات مجلس نماینده‌گان به علت تهدیدهای امنیتی برگزار نشد اما در هفت ولسوالی دیگر این ولایت مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند تا پنج نماینده شان را از میان ۳۰ نامزد انتخاب کنند. 

انتخابات ۹۷

بیش از ۵۰هزار تن در ولایت جوزجان در انتخابات شرکت کرده‌اند

مسؤولان کمیسیون انتخابات در جوزجان، می‌گویند که روند شمارش آرا در این ولایت پس از ساعت هشت دیشب شروع شد که چهار ساعت به درازا انجامید. به گفتۀ آنان، آمارهای نخستین نشان می‌دهد که در ولایت جوزجان بیش از ۵۰ هزار نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان، می‌گوید که شمارش نخستین آرا نشان می‌دهد که بیش از ۵۰‌هزار تن در این ولایت در انتخابات شرکت کرده‌اند.

حمیدالله بلوچ‌، می‌افزاید که به علت تهدیدهای امنیتی سه مرکز رأی‌دهی در روز انتخابات بسته بودند، اما در این سه مرکز امروز (یک‌شنبه) انتخابات برگزار شد.

او از حضور گستردۀ باشنده‌گان جوزجان در انتخابات مجلس نماینده گان ستایش می‌کند و می‌گوید که بیشترین رأی‌دهنده‌گان زنان استند – رییس‌ کمیسیون انتخابات دیروز گفت که ۵۳ درصد رأی‌دهنده‌گان در روز شنبه در این ولایت زنان بودند.

حمیدالله بلوچ، گفت: «ما یک کاپی نتیجۀ آرا را در مرکزهای رأی دهی نصب کردیم و یک کاپی دیگر را به نامزدان برنده دادیم و یک کاپی دیگر هم را هم به کمیسیوشکایت های انتخاباتی سپردیم. نتیجۀ اصلی به کمیسیون انتخابات فرستاده خواهد شد.»

سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان، می‌گوید که قرار بود در روز شنبه، ۵۳ مرکز رأی‌دهی در جوزجان باز باشند، اما به علت آن‌که طالبان ۱۴ مرکز رأی‌دهی را در این ولایت آماج قرار دادند، سه مرکز رأی‌دهی در ولسوالی‌های فیض‌آباد و آقچه بسته ماندند که انتخابات در این مرکزها روز یک‌شنبه برگزار شد.

در این میان، رییس فعالان جامعه مدنی جوزجان، می‌گوید که هرچند مردم در این ولایت به گونۀ گسترده در انتخابات مجلس نماینده‌گان شرکت کردند اما نارسایی‌های نیز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشتند.

مغفرت صمیمی، در این باره می‌افزاید: «شماری از رأی‌دهنده‌گان که شناس‌نامه‌های شان استیکر داشتند، نام‌های شان در فهرست رأی‌دهنده‌گان وجود نداشت.»

در سه ولسوالی ولایت جوزجان، انتخابات مجلس نماینده‌گان به علت تهدیدهای امنیتی برگزار نشد اما در هفت ولسوالی دیگر این ولایت مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند تا پنج نماینده شان را از میان ۳۰ نامزد انتخاب کنند. 

هم‌رسانی کنید