تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

معترضان دروازۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی در کندز را بستند

اعضای شورای ولایتی و شماری از باشنده‌گان و لایت کندز، روز پنج‌‍شنبه (۱۸ اسد) در اعتراض به بیرون شدن نام اجمل شاه پور از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان، به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‎های انتخاباتی شرم نامه دادند و دروازۀ این کمیسیون را در این ولایت بستند.

این معترضان، کمیسیون ویژۀ شناخت نامزدان را به برخوردهای سلیقه‌یی در برابر نامزدان متهم می‌سازند.

توریالی کاکر، یک عضو شورای ولایتی کندز در این باره گفت: «ما از کمیسیون می‌خواهیم که به ما پاسخ بدهد که چرا این جوان از فهرست بیرون شده؟ غاصبین در فهرست مانده اند اما این جوان که مدافع حقوق بشر و دموکراسی است از فهرست نهایی بیرون شده است.»

خوش محمد نصرت یار، عضو دیگر شورای ولایتی کندز نیز افزود: «ما اجازه نمی‌دهیم که این جوان که نماینده مردم کندز است از فهرست بیرون شود.»

این معترضان، می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی حتا برخی از این نامزدان را اجازه نداده است که از خود شان دفاع نمایند.

وحید الله رحمانی، یکی از این معترضان بیان داشت: «یک جوانی‌که برای دموکراسی و حقوق بشر کار می‌کند نامش از فهرست بیرون می‌شود برای کمییسون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی این شرم است.»

با این همه، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات هرچند اعتراض‌ها را حق مردم می‌دانند، اما می‌گویند که بستن دروازه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی روند انتخابات را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت.  

یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا اظهار داشت: «این دروازه بستن‌ها و مشکلاتی‌که ایجاد می‌شود می‌تواند در برابر انتخالات مشکل ایجاد نماید. بهتر است که هم مردم شکایت‌های شان را به کمیسیون‌ها بسپارند و کمیسیون‌ها و حکومت هم به این مشکلات رسیده‌گی نمایند تا روی برگزاری انتخابات اثرهای منفی نگذارد.»

کمیسیون ویژۀ شناخت نامزدان انتخابات مجلس نماینده گان، نام‌های ۲۵ تن را از فهرست نهایی نامزدان مجلس نماینده‌گان حذف کرده است. اما این تصمیم نهایی نیست و اکنون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در حال بررسی دفاعیه‌های افراد است و پس از اتمام این بررسی‌، تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

انتخابات ۹۷

معترضان دروازۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی در کندز را بستند

اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که کار شان را شفاف و بربنیاد قانون انجام داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

اعضای شورای ولایتی و شماری از باشنده‌گان و لایت کندز، روز پنج‌‍شنبه (۱۸ اسد) در اعتراض به بیرون شدن نام اجمل شاه پور از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان، به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‎های انتخاباتی شرم نامه دادند و دروازۀ این کمیسیون را در این ولایت بستند.

این معترضان، کمیسیون ویژۀ شناخت نامزدان را به برخوردهای سلیقه‌یی در برابر نامزدان متهم می‌سازند.

توریالی کاکر، یک عضو شورای ولایتی کندز در این باره گفت: «ما از کمیسیون می‌خواهیم که به ما پاسخ بدهد که چرا این جوان از فهرست بیرون شده؟ غاصبین در فهرست مانده اند اما این جوان که مدافع حقوق بشر و دموکراسی است از فهرست نهایی بیرون شده است.»

خوش محمد نصرت یار، عضو دیگر شورای ولایتی کندز نیز افزود: «ما اجازه نمی‌دهیم که این جوان که نماینده مردم کندز است از فهرست بیرون شود.»

این معترضان، می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی حتا برخی از این نامزدان را اجازه نداده است که از خود شان دفاع نمایند.

وحید الله رحمانی، یکی از این معترضان بیان داشت: «یک جوانی‌که برای دموکراسی و حقوق بشر کار می‌کند نامش از فهرست بیرون می‌شود برای کمییسون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی این شرم است.»

با این همه، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات هرچند اعتراض‌ها را حق مردم می‌دانند، اما می‌گویند که بستن دروازه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی روند انتخابات را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت.  

یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا اظهار داشت: «این دروازه بستن‌ها و مشکلاتی‌که ایجاد می‌شود می‌تواند در برابر انتخالات مشکل ایجاد نماید. بهتر است که هم مردم شکایت‌های شان را به کمیسیون‌ها بسپارند و کمیسیون‌ها و حکومت هم به این مشکلات رسیده‌گی نمایند تا روی برگزاری انتخابات اثرهای منفی نگذارد.»

کمیسیون ویژۀ شناخت نامزدان انتخابات مجلس نماینده گان، نام‌های ۲۵ تن را از فهرست نهایی نامزدان مجلس نماینده‌گان حذف کرده است. اما این تصمیم نهایی نیست و اکنون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در حال بررسی دفاعیه‌های افراد است و پس از اتمام این بررسی‌، تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید