تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

سیزده مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در بلخ بسته استند

سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، می‌گوید که به دلیل تهدیدهای امنیتی، ۱۳مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در ولسوالی‌های این ولایت باز نشده اند.

هفت روز از شروع مرحلۀ دوم ثبت نام‌ها رأی دهنده‌گان می‌گذرد؛ در این مرحله برنامۀ ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در مرکز ولسوالی‌ها به اجرا گذاشته شده است.

فضل‌احمد حیاتی، به طلوع‌نیوز گفت که برای سه مرکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ تا هنوز هیچ مواد انتخاباتی فرستاده نشده است.

وی، بلخ تأکید می‌ورزد که اگر امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تأمین نشود، بخشی زیادی از واجدان شرایط انتخابات از حق رأی شان محروم خواهند شد: «در مرحلۀ دوم در سطح ولسوالی‌ها سیزده مرکز در ولسوالی‌های چهاربولک، چمتال، دولت‌آباد و شورتپه بسته است.»

عارف موسوی، خبرنگار طلوع‌نیوز که به یکی از مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در مرکز ولسوالی خلم ولایت بلخ رفته، می‌‎گوید که شماری زیادی از زنان و مردان برای ثبت نام در این مرکز آمده‌اند.

محمدیونس، باشندۀ خلم که شصت سال دارد به طلوع‌نیوز گفت: «پانزده دقیقه می‌شود که برای ثبت نام انتظار می‌کشم، در انتخابات شرکت می‌کنم و به کسی رأی می‌دهم که به وطن ما خدمت کند.»

ذکرالله، یکی دیگر از باشنده‌گان خلم نیز افزود: «یگان آدم خوب باشد رأی می‌دهیم به خاطر آرامی خود و به خاطر مردم.»

در مرکز این ولسوالی، ۹ مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان فعال استند که به گفتۀ مسؤولان یکی از این مرکزها، مردم برای شرکت در انتخابات دلبستگی زیاد دارند.

احمدمنیر همدرد، مدیر مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان خواجه برهان در ولسوالی خلم می‌گوید: «مراجعین زیاد است حتا تایم کاری ما تا یک بجه است و ما با آنکه دروازه را بسته می‌کنیم اما تا چهاربجه ثبت نام داریم.»

بربنیاد اطلاعات سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات، از شروع روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تا تاریخ ۲۹ ثور یک صد و دو هزار و دوصد و شش نفر در این ولایت ثبت نام کرده‌اند.

انتخابات ۹۷

سیزده مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در بلخ بسته استند

این مرکزهای ثبت نام‌ها در ولسوالی‌های چهاربولک، چمتال، دولت‌آباد و شورتپه ولایت بلخ قرار دارند که تاکنون بدلیل تهدیدهای امنیتی باز نشده اند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، می‌گوید که به دلیل تهدیدهای امنیتی، ۱۳مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در ولسوالی‌های این ولایت باز نشده اند.

هفت روز از شروع مرحلۀ دوم ثبت نام‌ها رأی دهنده‌گان می‌گذرد؛ در این مرحله برنامۀ ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در مرکز ولسوالی‌ها به اجرا گذاشته شده است.

فضل‌احمد حیاتی، به طلوع‌نیوز گفت که برای سه مرکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ تا هنوز هیچ مواد انتخاباتی فرستاده نشده است.

وی، بلخ تأکید می‌ورزد که اگر امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تأمین نشود، بخشی زیادی از واجدان شرایط انتخابات از حق رأی شان محروم خواهند شد: «در مرحلۀ دوم در سطح ولسوالی‌ها سیزده مرکز در ولسوالی‌های چهاربولک، چمتال، دولت‌آباد و شورتپه بسته است.»

عارف موسوی، خبرنگار طلوع‌نیوز که به یکی از مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در مرکز ولسوالی خلم ولایت بلخ رفته، می‌‎گوید که شماری زیادی از زنان و مردان برای ثبت نام در این مرکز آمده‌اند.

محمدیونس، باشندۀ خلم که شصت سال دارد به طلوع‌نیوز گفت: «پانزده دقیقه می‌شود که برای ثبت نام انتظار می‌کشم، در انتخابات شرکت می‌کنم و به کسی رأی می‌دهم که به وطن ما خدمت کند.»

ذکرالله، یکی دیگر از باشنده‌گان خلم نیز افزود: «یگان آدم خوب باشد رأی می‌دهیم به خاطر آرامی خود و به خاطر مردم.»

در مرکز این ولسوالی، ۹ مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان فعال استند که به گفتۀ مسؤولان یکی از این مرکزها، مردم برای شرکت در انتخابات دلبستگی زیاد دارند.

احمدمنیر همدرد، مدیر مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان خواجه برهان در ولسوالی خلم می‌گوید: «مراجعین زیاد است حتا تایم کاری ما تا یک بجه است و ما با آنکه دروازه را بسته می‌کنیم اما تا چهاربجه ثبت نام داریم.»

بربنیاد اطلاعات سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات، از شروع روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تا تاریخ ۲۹ ثور یک صد و دو هزار و دوصد و شش نفر در این ولایت ثبت نام کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید