تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

سادات: ۹۹درصد اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک وارد بانگ اطلاعات شده‌

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که ۹۹ درصد اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک درج بانک اطلاعات این نهاد شده‌اند.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فناوری کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند درج اطلاعات از دستگاه‌های بایومتریک به بانگ اطلاعاتی این نهاد جریان دارد و قرار است به زودی این روند تکمیل شود.

همزمان با این، قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت‌های کاپیسا، لغمان، نیمروز، زابل و پروان را امروز اعلام کند. این در حالی است که نتایج انتخابات ولایت‌های بامیان، دایکندی، ارزگان، فراه و جوزجان را دیشب اعلام کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا روز دهم ماه قوس اعلام نتایج نخستین بیش‌ترین ولایت‌ها اعلام خواهند شد.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «به همین شکل ادامه می‌دهیم. مطابق به تعهدی که سپرده ایم تا تاریخ ده قوس ادامه خواهد داشت.»

نتایج انتخابات هر ولایت پس از چند مرحله اعلام می‌شود؛ بررسی و بازشماری آرا، رسیده‌گی به شکایت‌های درج شده و درج تمامی اطلاعات در بانک اطلاعاتی.

در این میان، شماری از نامزدان انتخابات مجلس در فاریاب، انتخابات در این ولایت را پر تقلب می‌دانند و خواهان بازشماری آرای تمامی مرکزهای رأی‌دهی این ولایت استند.

تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که در شماری از مرکزهای رأی‌دهی درفاریاب، کتاب‌های رأی‌دهی به صندوق‌ها انداخته شده‌اند و در تمامی برگه‌های این کتاب‌ها تنها یک نامزد انتخاب شده است.  افزون براین، در بسیاری از برگه‌های رأی‌دهی دیده می‌شود که بارکدهای دستگاه‌های شناخت بایومتریک چندین ساعت پس از پایان رأی‌دهی چاپ و بر برگه‌های رأی‌دهی نصب شده‌اند.

جمال ناصر فرهمند،  نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت فاریاب در این باره می‌گوید: «در صورتی که کل آرای فاریاب بازشماری نشود، مطمینأ کسانی به مجلس راه خواهند یافت که تقلب کرده‌اند.»

در همین حال، علی رضا روحانی، دبیر و سخن‌‎گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که تا کنون به بیش از یازده هزار شکایت رسیده‌گی شده‌است: «به بیش از یازده‌ هزار شکایت‌ها رسیده‌گی شده‌اند و در زمینه تصمیم‌های لازم هم گرفته شده است. البته رسیده‌گی‌های نخستین ولایتی بوده است و هنوز وقت رسیده‌گی به استینافی به این قضایا وجود دارد.»

انتخابات ۹۷

سادات: ۹۹درصد اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک وارد بانگ اطلاعات شده‌

قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت‌های کاپیسا، لغمان، نیمروز، زابل و پروان را امروز اعلام کند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که ۹۹ درصد اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک درج بانک اطلاعات این نهاد شده‌اند.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فناوری کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند درج اطلاعات از دستگاه‌های بایومتریک به بانگ اطلاعاتی این نهاد جریان دارد و قرار است به زودی این روند تکمیل شود.

همزمان با این، قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت‌های کاپیسا، لغمان، نیمروز، زابل و پروان را امروز اعلام کند. این در حالی است که نتایج انتخابات ولایت‌های بامیان، دایکندی، ارزگان، فراه و جوزجان را دیشب اعلام کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا روز دهم ماه قوس اعلام نتایج نخستین بیش‌ترین ولایت‌ها اعلام خواهند شد.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «به همین شکل ادامه می‌دهیم. مطابق به تعهدی که سپرده ایم تا تاریخ ده قوس ادامه خواهد داشت.»

نتایج انتخابات هر ولایت پس از چند مرحله اعلام می‌شود؛ بررسی و بازشماری آرا، رسیده‌گی به شکایت‌های درج شده و درج تمامی اطلاعات در بانک اطلاعاتی.

در این میان، شماری از نامزدان انتخابات مجلس در فاریاب، انتخابات در این ولایت را پر تقلب می‌دانند و خواهان بازشماری آرای تمامی مرکزهای رأی‌دهی این ولایت استند.

تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که در شماری از مرکزهای رأی‌دهی درفاریاب، کتاب‌های رأی‌دهی به صندوق‌ها انداخته شده‌اند و در تمامی برگه‌های این کتاب‌ها تنها یک نامزد انتخاب شده است.  افزون براین، در بسیاری از برگه‌های رأی‌دهی دیده می‌شود که بارکدهای دستگاه‌های شناخت بایومتریک چندین ساعت پس از پایان رأی‌دهی چاپ و بر برگه‌های رأی‌دهی نصب شده‌اند.

جمال ناصر فرهمند،  نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت فاریاب در این باره می‌گوید: «در صورتی که کل آرای فاریاب بازشماری نشود، مطمینأ کسانی به مجلس راه خواهند یافت که تقلب کرده‌اند.»

در همین حال، علی رضا روحانی، دبیر و سخن‌‎گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که تا کنون به بیش از یازده هزار شکایت رسیده‌گی شده‌است: «به بیش از یازده‌ هزار شکایت‌ها رسیده‌گی شده‌اند و در زمینه تصمیم‌های لازم هم گرفته شده است. البته رسیده‌گی‌های نخستین ولایتی بوده است و هنوز وقت رسیده‌گی به استینافی به این قضایا وجود دارد.»

هم‌رسانی کنید