تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

روند بازشماری آرای انتخابات مجلس کابل تاکنون متوقف است

کمیسیون‌های‌ انتخابات، روند بازشماری آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل را با گذشت چهار روز هنوز هم آغاز نکرده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که اگر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، ناظرانش را نفرستد، کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری آرای انتخابات کابل را با حضور ناظران احزاب و نهادهای جامعه مدنی آغاز می‌کند.

ذبیح الله سادات، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «اگر آن‌ها اینجا نیآیند پس این پروسه با حضور نماینده‌گان جامعه مدنی و جریان‌های سیاسی آغاز خواهد شد و آنگاه آنان حق شکایت را نخواهند داشت.»

در همین حال، یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد انتخابات شفاف و عادلانه، می‌گوید که کارمندان کمیسیون انتخابات در هنگام بازشماری آرا به فساد و تقلب دست زده‌اند.

آقای رشید که امروز در کمیسیون حقوق بشر مجلس نماینده‌گان حضور یافته بود، گفت: «کارمند از کمیسیون می‌آید که من شمار آرا را در برگه نتایج بلند می‌برم و قیمت فی رأی هم دوهزارافغانی است.»

در همین حال، فوزیه کوفی، رییس کمیسیون حقوق بشر مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که  کمیسیون‌های انتخاباتی تنها به حکومت پاسخگو استند و به پرسش‌های دیگر نهادها وقعی نمی‌گذارند: «این نهادها، نهادهای مستقل استند، اما ما گواه بودیم که بارها معاون رییس جمهور نشست‌های شان را رهبری می‌کند و این کمیسیون‌ها دوامدار به ریاست‌جمهوری می‌روند و در نشست‌های حکومتی اشتراک می‌کنند.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات با رد این اتهام‌ها می‌گوید که شماری از کارمندان کمیسیون و سه تن از ناظران نهادهای ناظر را ازبهر فساد در جریان بازشماری آرای کابل شناسایی و به نهادهای عدلی و قضای معرفی کرده است: «دو یا سه تن از نهادهای ناظر به علت کارکردن به نفع نامزدان مشخص بازداشت شده اند.»

 پس از توافق کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی برای بازنگری در تصمیم ابطال آرای کابل، تاکنون مسؤولان این دو کمیسیون چند نشست مشورتی برای حل اختلاف‌های شان داشته اند - نشست‌هایی که ظاهرأ تاکنون نتیجه‌یی نداشته اند.

انتخابات ۹۷

روند بازشماری آرای انتخابات مجلس کابل تاکنون متوقف است

در همین حال، یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد انتخابات شفاف و عادلانه، می‌گوید که کارمندان کمیسیون انتخابات در هنگام بازشماری آرا به فساد و تقلب دست زده‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون‌های‌ انتخابات، روند بازشماری آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل را با گذشت چهار روز هنوز هم آغاز نکرده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که اگر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، ناظرانش را نفرستد، کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری آرای انتخابات کابل را با حضور ناظران احزاب و نهادهای جامعه مدنی آغاز می‌کند.

ذبیح الله سادات، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «اگر آن‌ها اینجا نیآیند پس این پروسه با حضور نماینده‌گان جامعه مدنی و جریان‌های سیاسی آغاز خواهد شد و آنگاه آنان حق شکایت را نخواهند داشت.»

در همین حال، یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد انتخابات شفاف و عادلانه، می‌گوید که کارمندان کمیسیون انتخابات در هنگام بازشماری آرا به فساد و تقلب دست زده‌اند.

آقای رشید که امروز در کمیسیون حقوق بشر مجلس نماینده‌گان حضور یافته بود، گفت: «کارمند از کمیسیون می‌آید که من شمار آرا را در برگه نتایج بلند می‌برم و قیمت فی رأی هم دوهزارافغانی است.»

در همین حال، فوزیه کوفی، رییس کمیسیون حقوق بشر مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که  کمیسیون‌های انتخاباتی تنها به حکومت پاسخگو استند و به پرسش‌های دیگر نهادها وقعی نمی‌گذارند: «این نهادها، نهادهای مستقل استند، اما ما گواه بودیم که بارها معاون رییس جمهور نشست‌های شان را رهبری می‌کند و این کمیسیون‌ها دوامدار به ریاست‌جمهوری می‌روند و در نشست‌های حکومتی اشتراک می‌کنند.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات با رد این اتهام‌ها می‌گوید که شماری از کارمندان کمیسیون و سه تن از ناظران نهادهای ناظر را ازبهر فساد در جریان بازشماری آرای کابل شناسایی و به نهادهای عدلی و قضای معرفی کرده است: «دو یا سه تن از نهادهای ناظر به علت کارکردن به نفع نامزدان مشخص بازداشت شده اند.»

 پس از توافق کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی برای بازنگری در تصمیم ابطال آرای کابل، تاکنون مسؤولان این دو کمیسیون چند نشست مشورتی برای حل اختلاف‌های شان داشته اند - نشست‌هایی که ظاهرأ تاکنون نتیجه‌یی نداشته اند.

هم‌رسانی کنید