تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

تکمیل شدن انتقال ۴۰ درصد نتایج رأی‌دهی به مرکز اطلاعات

رییس بخش فن آوری اطلاعات این کمیسیون می گوید که برگه های نتایج شمارش آرای برخی از ولایت ها برای بارزسی دوباره به ولایت ها فرستاده شده اند.

بیست و پنج روز از برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان می گذرد و تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات چهل در صد از برگه‌های نتایج رای دهی را در مرکز اطلاعات این نهاد ثبت کرده است.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فن آوری، گفت: «بررسی‌های اولی تمام این سی و یک ولایت تمام شده تنها چیزی که باقیست فورمه‌های است که به تفتیش و بازشماری دوباره به ولایت‌ها فرستاده شده اند.»

رییس بخش فن آوری این کمیسیون می گوید که بخشی از دستگاه های شناسایی بایومتریک رای دهنده گان به کابل رسیده اند و از این میان بخشی از این دستگاه ها از کار افتاده اند.

آقای سادات گفت: «اطلاعات بایومتریک شانزده ولایت به سرور انتقال داده شدند که نه صد هزار ریکارد را نشان میدهند . دستگاه های تخریب شده از ولایت فراه است. و یک فیصدی کم از ولایت های دیگر.»

اما نهادهای ناظر می‌گویند که شماری از نامزدان از روند بازشماری خوشنود نیستند.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، گفت: «در شماری از ولایت ها کاندیدا راضی نیستند که بازشماری در ولایت‌ها صورت بگیرند و می‌گویند که باید به مرکز بازشماری شوند. این نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به کارمندان است.»

شماری از ناظران روند بازشماری و تفتیش آرا را شفاف نمی‌دانند.

آغا شیرین، ناظر، گفت: «اول در کتابچه می‌رسانند بعد او را در ریزلت شیت می‌رسانند چه تضمین وجود دارد که پهلوی یک صفر ده اضافه نشود.»

عبدالوحید، ناظر، گفت: «تفتیش نیست شمارش است و هیچ معیاری وجود ندارد که ارای سفید را از سیاه جدا بسازند.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان در سی و یک ولایت به روز های بیست و هشتم و بیست و نهم ماه میزان برگذار شد. قرار است به روز دوم ماه قوس نتایج انتخابات مجلس نماینده گان سی و دو ولایت اعلام شود و نتیجه این انتخابات ولایت کابل به روز دهم ماه قوس اعلام خواهد شد.

انتخابات ۹۷

تکمیل شدن انتقال ۴۰ درصد نتایج رأی‌دهی به مرکز اطلاعات

کمیسیون انتخابات می‌گوید بازرسی و بازشماری آرای پنج ولایت در کمیسیون مستقل انتخابات به پایان رسیده است.

تصویر بندانگشتی

رییس بخش فن آوری اطلاعات این کمیسیون می گوید که برگه های نتایج شمارش آرای برخی از ولایت ها برای بارزسی دوباره به ولایت ها فرستاده شده اند.

بیست و پنج روز از برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان می گذرد و تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات چهل در صد از برگه‌های نتایج رای دهی را در مرکز اطلاعات این نهاد ثبت کرده است.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فن آوری، گفت: «بررسی‌های اولی تمام این سی و یک ولایت تمام شده تنها چیزی که باقیست فورمه‌های است که به تفتیش و بازشماری دوباره به ولایت‌ها فرستاده شده اند.»

رییس بخش فن آوری این کمیسیون می گوید که بخشی از دستگاه های شناسایی بایومتریک رای دهنده گان به کابل رسیده اند و از این میان بخشی از این دستگاه ها از کار افتاده اند.

آقای سادات گفت: «اطلاعات بایومتریک شانزده ولایت به سرور انتقال داده شدند که نه صد هزار ریکارد را نشان میدهند . دستگاه های تخریب شده از ولایت فراه است. و یک فیصدی کم از ولایت های دیگر.»

اما نهادهای ناظر می‌گویند که شماری از نامزدان از روند بازشماری خوشنود نیستند.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، گفت: «در شماری از ولایت ها کاندیدا راضی نیستند که بازشماری در ولایت‌ها صورت بگیرند و می‌گویند که باید به مرکز بازشماری شوند. این نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به کارمندان است.»

شماری از ناظران روند بازشماری و تفتیش آرا را شفاف نمی‌دانند.

آغا شیرین، ناظر، گفت: «اول در کتابچه می‌رسانند بعد او را در ریزلت شیت می‌رسانند چه تضمین وجود دارد که پهلوی یک صفر ده اضافه نشود.»

عبدالوحید، ناظر، گفت: «تفتیش نیست شمارش است و هیچ معیاری وجود ندارد که ارای سفید را از سیاه جدا بسازند.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان در سی و یک ولایت به روز های بیست و هشتم و بیست و نهم ماه میزان برگذار شد. قرار است به روز دوم ماه قوس نتایج انتخابات مجلس نماینده گان سی و دو ولایت اعلام شود و نتیجه این انتخابات ولایت کابل به روز دهم ماه قوس اعلام خواهد شد.

هم‌رسانی کنید