تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

تلاش سیاسیون کشور برای توافق روی ایجاد دسته‌ انتخاباتی

گزارش‌ها می‌رسانند که عبدالله عبدالله رییس اجراییه افغانستان سرگرم رأی‌زنی‌ها برای ایجاد یک دسته انتخاباتی واحد از حوزه جهاد و مقاومت است. 

سخنگوی ریاست اجراییه می‌گوید که یکی از گزینه‌ها برای ریاست این دسته انتخاباتی آقای عبدالله است. 

در همین حال منابع می‌گویند که صلاح الدین ربانی معاونیت در دسته انتخاباتی رییس جمهور غنی را رد کرده است و از آن اعضای جمعیت اسلامی که همچون معاون به دسته های انتخاباتی دیگر بپیوندند، پشتیبانی نخواهد کرد. 

به نظر می‌رسد که رهبران حکومت وحدت ملی پس از یک دوره شرکت، بار دیگر برای رقابت آماده می‌شوند. 

چنان که منابعی از نهایی شدن دسته انتخاباتی رییس جمهور غنی سخن می‌گویند و رییس اجراییه سرگرم ایجاد یک دسته انتخاباتی است که برای ریاست آن خودش یکی از گزینه ها است.

مجیب رحمان رحیمی، سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «با یک تکت شش نفری، ریاست جمهوری با دو معاون، ریاست اجراییه با دو معاون به طرف انتخابات برویم، بحث ها و رأی‌زنی‌ها در همین حوزه‌ها جریان دارند و من خبرها و شایعاتی را که رییس اجراییه به عنوان معاون در تکتی و یا به عنوان حامی کدام تکتی حضور دارند را تکذیب می‌کنم.»

در این میان منابعی می‌گویند که صلاح الدین بر معرفی یک نامزد از نشانی حزب جمعیت اسلامی تأکید ورزیده است و گفته است که جمعیت اسلامی کسانی را که همچون معاون در دسته‌های بپیوندند، پشتیبانی نخواهد کرد. 

این منابع می‌گویند که عبدالله عبدالله به سران جمعیت اسلامی گفته است که اگر جمعیت اسلامی نامزد دیگری دارد، از وی پشتیبانی خواهد کرد در غیرآن خودش نامزد خواهد بود. 

منابع از جمعیت اسلامی می‌گویند که برخی از اعضای جمعیت از کارنامه آقای عبدالله در دوره ریاست اجراییه ناخوشنود استند.

آقای رحیمی افزود: «طبعاً رییس اجراییه به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح است و رهبران دیگری هم استند در حوزه ما که مطرح استند و در مورد شان صحبت صورت گرفته است.»

از سوی دیگر از اوج یار گیری های انتخاباتی جنرال مراد علی مراد فرمانده گارنیزیون کابل از مقامش کنار رفت، آقای مراد علت کناره گیری اش را بی‌عدالتی در میان نیرهای امنیتی می‌گوید، اما می‌افزاید که از یکی از دسته های انتخاباتی پشتیبانی خواهد کرد.

مراد علی مراد، فرمانده پیشین گارنیزیون کابل، گفت: «یک تکت انتخاباتی را ما حمایت خواهد کردیم که از هر لحاظ برای مردم افغانستان نیک نام، برای مردم افغانستان قابل قبول باشد و برای مردم افغانستان این اطمینان را داده بتواند که مردم افغانستان از آن حمایت بکند.»

کمتر از پنج روز دیگر به پایان ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این دوره تمدید نخواهد شد، اما منابع در حکومت می‌گویند که دوره ثبت نام بار دیگر تمدید خواهد شد.

انتخابات ۹۷

تلاش سیاسیون کشور برای توافق روی ایجاد دسته‌ انتخاباتی

مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه می‌گوید که یکی از گزینه‌ها برای ریاست این دسته انتخاباتی آقای عبدالله است. 

Thumbnail

گزارش‌ها می‌رسانند که عبدالله عبدالله رییس اجراییه افغانستان سرگرم رأی‌زنی‌ها برای ایجاد یک دسته انتخاباتی واحد از حوزه جهاد و مقاومت است. 

سخنگوی ریاست اجراییه می‌گوید که یکی از گزینه‌ها برای ریاست این دسته انتخاباتی آقای عبدالله است. 

در همین حال منابع می‌گویند که صلاح الدین ربانی معاونیت در دسته انتخاباتی رییس جمهور غنی را رد کرده است و از آن اعضای جمعیت اسلامی که همچون معاون به دسته های انتخاباتی دیگر بپیوندند، پشتیبانی نخواهد کرد. 

به نظر می‌رسد که رهبران حکومت وحدت ملی پس از یک دوره شرکت، بار دیگر برای رقابت آماده می‌شوند. 

چنان که منابعی از نهایی شدن دسته انتخاباتی رییس جمهور غنی سخن می‌گویند و رییس اجراییه سرگرم ایجاد یک دسته انتخاباتی است که برای ریاست آن خودش یکی از گزینه ها است.

مجیب رحمان رحیمی، سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «با یک تکت شش نفری، ریاست جمهوری با دو معاون، ریاست اجراییه با دو معاون به طرف انتخابات برویم، بحث ها و رأی‌زنی‌ها در همین حوزه‌ها جریان دارند و من خبرها و شایعاتی را که رییس اجراییه به عنوان معاون در تکتی و یا به عنوان حامی کدام تکتی حضور دارند را تکذیب می‌کنم.»

در این میان منابعی می‌گویند که صلاح الدین بر معرفی یک نامزد از نشانی حزب جمعیت اسلامی تأکید ورزیده است و گفته است که جمعیت اسلامی کسانی را که همچون معاون در دسته‌های بپیوندند، پشتیبانی نخواهد کرد. 

این منابع می‌گویند که عبدالله عبدالله به سران جمعیت اسلامی گفته است که اگر جمعیت اسلامی نامزد دیگری دارد، از وی پشتیبانی خواهد کرد در غیرآن خودش نامزد خواهد بود. 

منابع از جمعیت اسلامی می‌گویند که برخی از اعضای جمعیت از کارنامه آقای عبدالله در دوره ریاست اجراییه ناخوشنود استند.

آقای رحیمی افزود: «طبعاً رییس اجراییه به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح است و رهبران دیگری هم استند در حوزه ما که مطرح استند و در مورد شان صحبت صورت گرفته است.»

از سوی دیگر از اوج یار گیری های انتخاباتی جنرال مراد علی مراد فرمانده گارنیزیون کابل از مقامش کنار رفت، آقای مراد علت کناره گیری اش را بی‌عدالتی در میان نیرهای امنیتی می‌گوید، اما می‌افزاید که از یکی از دسته های انتخاباتی پشتیبانی خواهد کرد.

مراد علی مراد، فرمانده پیشین گارنیزیون کابل، گفت: «یک تکت انتخاباتی را ما حمایت خواهد کردیم که از هر لحاظ برای مردم افغانستان نیک نام، برای مردم افغانستان قابل قبول باشد و برای مردم افغانستان این اطمینان را داده بتواند که مردم افغانستان از آن حمایت بکند.»

کمتر از پنج روز دیگر به پایان ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این دوره تمدید نخواهد شد، اما منابع در حکومت می‌گویند که دوره ثبت نام بار دیگر تمدید خواهد شد.

هم‌رسانی کنید