تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

اعتراض‌ باشنده‌گان کابل نسبت به عدم مدیریت درست انتخابات

شماری از پایتخت نشینان که دیروز نتوانستند از حق رأی شان استفاده کنند، امروز شناس‌نامه‌های شان را به قبری ریختند و به گفتۀ خودشان انتخابات را دفن کردند.

این پایتخت نشینان، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات را به کم کاری و بی‌پروایی در برابر این روند ملی متهم می‌سازند و خواهان بازپرسی جدی از مسؤولان این کمیسیون استند.

عبدالرب، یک از این معترضان گفت: «قبر انتخابات را می‌کنیم، دفنش می‌کنیم؛ از این به بعد دیگر به عنوان انتخابات هیچ چیزی را نمی‌پذیریم.»

مدینه، یکی دیگر از این معترضان نیز افزود: «تکسی گرفتم آمدم، حال تکسی دیگر بگیرم بروم در دیگر جای، دیگر جای هم که بروم همین طور بسته باشد؛ این چه رقم قانون است، این چه رقم دولت است.»

این معترضان که در پروژۀ جدید خیرخانه دست به این حرکت زده بودند، هشدار دادند که نمی‌گذارند صندوق‌های رأی از این منطقه انتقال داده شود.

شاه مراد، وکیل منطقۀ پروژۀ جدید خیرخانه گفت: «صندوق را به هیچ وجه نمی‌مانم که از این جا انتقال بدهند.»

در همین حال، باشنده‌گان بخشی از شهرک آریا در کابل می‌گویند که روز گذشته رأی دهی ساعت ۱۱صبح آغاز و ساعت  ۲پس از چاشت به پایان رسید و بسیاری از آنان نتوانستند رأی بدهند.

حسیب نیازی، یکی از ناظران انتخابات در این منطقه گفت: «تجمع خیلی بیشتر بود و پروسه رأی دهی خیلی کند بود.»

همزمان با این، برخی از شهروندان دیگر می‌گویند که در شماری از مرکزهای رأی‌دهی در پایتخت، تقلب‌های جدی در روند انتخابات صورت گرفته است.

عبدالتواب بینش، باشندۀ کابل گفت: «به نظر من کسانی که در این روند کم کاری کردند این مسؤولین باید معرفی شوند به دادگاه.»

کمیسیون مستقل انتخابات، چالش‌ها را در روند انتخابات می‌پذیرد، اما روند انتخابات را موفق می‌داند.

گلا جان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «بعضی کم کاری‌هایی در روند انتخابات وجود داشت که آن‌ها مربوط کمیسیون نمی‌شوند.»

این در حالی است که قرار بود انتخابات مجلس نماینده‌گان، تنها به روز بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود، اما ازبهر کمبود مواد انتخاباتی در بیش از ۴۰۰ محل انتخابات برگزار نشد و در این محل‌ها امروز برگزار شد.

انتخابات ۹۷

اعتراض‌ باشنده‌گان کابل نسبت به عدم مدیریت درست انتخابات

برخی از شهروندان می‌گویند که در شماری از مرکزهای رأی‌دهی در پایتخت، تقلب‌های جدی در روند انتخابات صورت گرفته است.

تصویر بندانگشتی

شماری از پایتخت نشینان که دیروز نتوانستند از حق رأی شان استفاده کنند، امروز شناس‌نامه‌های شان را به قبری ریختند و به گفتۀ خودشان انتخابات را دفن کردند.

این پایتخت نشینان، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات را به کم کاری و بی‌پروایی در برابر این روند ملی متهم می‌سازند و خواهان بازپرسی جدی از مسؤولان این کمیسیون استند.

عبدالرب، یک از این معترضان گفت: «قبر انتخابات را می‌کنیم، دفنش می‌کنیم؛ از این به بعد دیگر به عنوان انتخابات هیچ چیزی را نمی‌پذیریم.»

مدینه، یکی دیگر از این معترضان نیز افزود: «تکسی گرفتم آمدم، حال تکسی دیگر بگیرم بروم در دیگر جای، دیگر جای هم که بروم همین طور بسته باشد؛ این چه رقم قانون است، این چه رقم دولت است.»

این معترضان که در پروژۀ جدید خیرخانه دست به این حرکت زده بودند، هشدار دادند که نمی‌گذارند صندوق‌های رأی از این منطقه انتقال داده شود.

شاه مراد، وکیل منطقۀ پروژۀ جدید خیرخانه گفت: «صندوق را به هیچ وجه نمی‌مانم که از این جا انتقال بدهند.»

در همین حال، باشنده‌گان بخشی از شهرک آریا در کابل می‌گویند که روز گذشته رأی دهی ساعت ۱۱صبح آغاز و ساعت  ۲پس از چاشت به پایان رسید و بسیاری از آنان نتوانستند رأی بدهند.

حسیب نیازی، یکی از ناظران انتخابات در این منطقه گفت: «تجمع خیلی بیشتر بود و پروسه رأی دهی خیلی کند بود.»

همزمان با این، برخی از شهروندان دیگر می‌گویند که در شماری از مرکزهای رأی‌دهی در پایتخت، تقلب‌های جدی در روند انتخابات صورت گرفته است.

عبدالتواب بینش، باشندۀ کابل گفت: «به نظر من کسانی که در این روند کم کاری کردند این مسؤولین باید معرفی شوند به دادگاه.»

کمیسیون مستقل انتخابات، چالش‌ها را در روند انتخابات می‌پذیرد، اما روند انتخابات را موفق می‌داند.

گلا جان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «بعضی کم کاری‌هایی در روند انتخابات وجود داشت که آن‌ها مربوط کمیسیون نمی‌شوند.»

این در حالی است که قرار بود انتخابات مجلس نماینده‌گان، تنها به روز بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود، اما ازبهر کمبود مواد انتخاباتی در بیش از ۴۰۰ محل انتخابات برگزار نشد و در این محل‌ها امروز برگزار شد.

هم‌رسانی کنید