تازه‌ترین خبرها

متهم شدن رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به فساد

معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که کمیسیون این اتهام را بررسی می‌کند. 

متهم شدن رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به فساد

معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که کمیسیون این اتهام را بررسی می‌کند. 

Thumbnail

 

باید بدانید