تازه‌ترین خبرها

اتهام فساد بر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی

اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با رد این اتهامات، می‌گوید که هر ادعایی در باره فساد و یا استفاده سوء از صلاحیت ها در این کمیسیون، باید مستند باشد.

اتهام فساد بر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی

اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با رد این اتهامات، می‌گوید که هر ادعایی در باره فساد و یا استفاده سوء از صلاحیت ها در این کمیسیون، باید مستند باشد.

Thumbnail

خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز، خبر ساعت شش، ۰۲ حوت ۱۳۹۷

رییس‌جمهور غنی با شماری از مقام‌های حکومت افغانستان که به…

مرکزهای ثبت‌نام‌

 

باید بدانید