تازه‌ترین خبرها
مجموع: ۸,۹۱۸,۱۰۷ - آخرین به‌روز رسانی در تاریخ

نام‌های هفت نامزد از فهرست نهایی انتخابات حذف شدند

این نامزدان از ولایت‌های بلخ، هرات، غور، فراه، وردک و قندز استند و بدلایل متهم بودن به جرم، پوره نکردن سن قانونی و عدم استعفا از وظیفه، نام‌های شان از فهرست حذف شده…

نام‌های هفت نامزد از فهرست نهایی انتخابات حذف شدند

این نامزدان از ولایت‌های بلخ، هرات، غور، فراه، وردک و قندز استند و بدلایل متهم بودن به جرم، پوره نکردن سن قانونی و عدم استعفا از وظیفه، نام‌های شان از فهرست حذف شده…

Thumbnail

مرکزهای ثبت‌نام‌

 

باید بدانید