تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

خواست خوستیان؛ مروج‌ساختن پول افغانی به جای کلدار پاکستانی

بخش بزرگی از دادوستد بازرگانی در خوست با کلدارپاکستانی صورت می‌گیرد.

شماری‌از باشنده‌گان این ولایت به‌کارگیری کلدار پاکستانی را در کوچک‌ترین معامله‌های روزمره در این ولایت شرم‌آور می‌دانند و می‌گویند که به علت چلش کلدار پاکستانی در ولایت خوست همواره زیان‌مند می‌شوند.

آنان بی‌پروایی حکومت مرکزی و محلی را در ترویج پول افغانی در این ولایت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که به مشکلات شان رسیده‌گی نمی‌شود.

دین‌ولی، باشندۀ خوست، می‌گوید: «چلش کلدار پاکستانی ما را از همین کاروبار ما دل‌سرد ساخته‌است. ما از حکومت مرکزی می‌خواهیم که پول افغانی را در این ولایت مروج کند و ما دیگر کلدار را نمی‌خواهیم.»

عبدالقدوس، باشندۀ خوست، می‌گوید: «مشکلات ما زیاد است، به ویژه زمانی که بهای دالر کم‌وزیاد می‌شود و نمی‌دانیم که چرا حکومت در این بخش اقدام نمی‌کند. زنده‌گی ما در افغانستان، اما کلدار پاکستانی را به‌کار می‌گیریم.»

از سویی هم، والی خوست نبود ارادۀ توانمند را برای ترویج پول افغانی در نهاد‌های دولتی دراین ولایت، از علت‌های می‌داند که اکنون چلش کلدار پاکستانی در خوست به یک معضل مبدل شده‌است.

حکم‌خان حبیبی، والی خوست می‌گوید: «ارادۀ مستحکم نیاز است که باید در این بخش اقدام‌های به‌جا شوند و من همین اکنون به نهاد‌های گونه‌گون دولتی در خوست دستور می‌دهم که باید جلو چلش کلدار پاکستانی را بگیرند و ذهنیت‌ها را در این بخش ایجاد کنند.»

چلش کلدارپاکستانی نه تنها که دربسیاری ازولایت‌های مرزی با پاکستان به یک معضل مبدل شده است بل درحال حاضردرشماری ازولایت‌های مرکزی کشورنیزبسیاری ازمعامله‌های روزمره با کلدارپاکستانی صورت میگیرد.

بازرگانی

خواست خوستیان؛ مروج‌ساختن پول افغانی به جای کلدار پاکستانی

آنان بی‌پروایی حکومت مرکزی و محلی را در ترویج پول افغانی در این ولایت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که به مشکلات شان رسیده‌گی نمی‌شود

Thumbnail

بخش بزرگی از دادوستد بازرگانی در خوست با کلدارپاکستانی صورت می‌گیرد.

شماری‌از باشنده‌گان این ولایت به‌کارگیری کلدار پاکستانی را در کوچک‌ترین معامله‌های روزمره در این ولایت شرم‌آور می‌دانند و می‌گویند که به علت چلش کلدار پاکستانی در ولایت خوست همواره زیان‌مند می‌شوند.

آنان بی‌پروایی حکومت مرکزی و محلی را در ترویج پول افغانی در این ولایت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که به مشکلات شان رسیده‌گی نمی‌شود.

دین‌ولی، باشندۀ خوست، می‌گوید: «چلش کلدار پاکستانی ما را از همین کاروبار ما دل‌سرد ساخته‌است. ما از حکومت مرکزی می‌خواهیم که پول افغانی را در این ولایت مروج کند و ما دیگر کلدار را نمی‌خواهیم.»

عبدالقدوس، باشندۀ خوست، می‌گوید: «مشکلات ما زیاد است، به ویژه زمانی که بهای دالر کم‌وزیاد می‌شود و نمی‌دانیم که چرا حکومت در این بخش اقدام نمی‌کند. زنده‌گی ما در افغانستان، اما کلدار پاکستانی را به‌کار می‌گیریم.»

از سویی هم، والی خوست نبود ارادۀ توانمند را برای ترویج پول افغانی در نهاد‌های دولتی دراین ولایت، از علت‌های می‌داند که اکنون چلش کلدار پاکستانی در خوست به یک معضل مبدل شده‌است.

حکم‌خان حبیبی، والی خوست می‌گوید: «ارادۀ مستحکم نیاز است که باید در این بخش اقدام‌های به‌جا شوند و من همین اکنون به نهاد‌های گونه‌گون دولتی در خوست دستور می‌دهم که باید جلو چلش کلدار پاکستانی را بگیرند و ذهنیت‌ها را در این بخش ایجاد کنند.»

چلش کلدارپاکستانی نه تنها که دربسیاری ازولایت‌های مرزی با پاکستان به یک معضل مبدل شده است بل درحال حاضردرشماری ازولایت‌های مرکزی کشورنیزبسیاری ازمعامله‌های روزمره با کلدارپاکستانی صورت میگیرد.

هم‌رسانی کنید