تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: کاهش ارزش افغانی در برابر دالر در دوسال اخیر

دردوسال اخیر ارزش افغانی دربرابر دالردرحدود چهارده درصد کاهش یافته است.
 
شماری از شهروندان کشور با درنظرداشت افزایش بهای کالاها دربازارها میگویندکه حکومت هیچ برنامه روشن برای حل مشکلات کنونی را دربازارندارد.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی باعلی مشعل، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: کاهش ارزش افغانی در برابر دالر در دوسال اخیر

باشندهگان میگویندکه همزمان با افزایش بهای دالردربرابرافغانی، بهای شماری از کالاها تا بیست درصد افزایش یافته اند.

Thumbnail

دردوسال اخیر ارزش افغانی دربرابر دالردرحدود چهارده درصد کاهش یافته است.
 
شماری از شهروندان کشور با درنظرداشت افزایش بهای کالاها دربازارها میگویندکه حکومت هیچ برنامه روشن برای حل مشکلات کنونی را دربازارندارد.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی باعلی مشعل، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید