تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: پرداخت حقوق ماهانه آموزگاران از طریق مبایل

وزارت‎های معارف و مخابرات امروز سه شنبه پیمان پرداخت حقوق ماهانه ۴۳ هزار کارمند وزارت معارف در کابل با شرکت مخابراتی افغان بیسیم و پیمان پرداخت حقوق ماهانه ۷۶ هزار کارمند وزارت معارف در ولایت‎های هرات، بلخ، پکتیا، بدخشان، لغمان و خوست با شرکت مخابراتی روشن امضاء کردند.

به گفتۀ مقام‌های وزارت معارف، این تصمیم پس از ارزیابی‌های وزارت‌های معارف و مخابرات و مؤفق خواندن این روند اتخاذ شده است.

میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف می‌پذیرد که مشکلات گوناگونی از جمله امکانات دستبرد و سوء استفاده‌ها در پرداخت حقوق کارمندان این وزارت به شیوه سنتی وجود دارد.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را با مسافر شاه خراسانی، آگاه اقتصادی، انجام داده‌است.

 

 

بازرگانی

بازار: پرداخت حقوق ماهانه آموزگاران از طریق مبایل

پرداخت حقوق ماهانه کارمندان وزارت معارف از طریق تیلفون همراه، شش ماه پیش به گونه آزمایشی آغاز شد.

Thumbnail

وزارت‎های معارف و مخابرات امروز سه شنبه پیمان پرداخت حقوق ماهانه ۴۳ هزار کارمند وزارت معارف در کابل با شرکت مخابراتی افغان بیسیم و پیمان پرداخت حقوق ماهانه ۷۶ هزار کارمند وزارت معارف در ولایت‎های هرات، بلخ، پکتیا، بدخشان، لغمان و خوست با شرکت مخابراتی روشن امضاء کردند.

به گفتۀ مقام‌های وزارت معارف، این تصمیم پس از ارزیابی‌های وزارت‌های معارف و مخابرات و مؤفق خواندن این روند اتخاذ شده است.

میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف می‌پذیرد که مشکلات گوناگونی از جمله امکانات دستبرد و سوء استفاده‌ها در پرداخت حقوق کارمندان این وزارت به شیوه سنتی وجود دارد.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را با مسافر شاه خراسانی، آگاه اقتصادی، انجام داده‌است.

 

 

هم‌رسانی کنید