تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نگرانی ها از ورشکست شدن کارخانه‌های ذوب آهن

اتحادیه کارخانه های ذوب آهن از ورشکست شدن کارخانه های ذوب آهن درکشور نگران است.

مسوولان این اتحادیه درکنار قاچاق آهن آلات کهنه به پاکستان، ورود آهن آلات ایرانی با بهای کم به بازارهای کشور را علت ورشکست شدن کارخانه های ذوب آهن درکشور میدانند.

دراین برنامه گرداننده  شگوفه دانش با  پرویز خواجه زاده، رییس اتحادیه سرتاسری ذوب آهن و عصمت الله وردک،  رییس شرکت کابل – فولاد بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: نگرانی ها از ورشکست شدن کارخانه‌های ذوب آهن

مسوولان میگویندکه درحال حاضر بجای آهن آلات تولید شده داخلی، آهن آلات وارداتی د رپیمان های دولتی اولویت داده میشود.

Thumbnail

اتحادیه کارخانه های ذوب آهن از ورشکست شدن کارخانه های ذوب آهن درکشور نگران است.

مسوولان این اتحادیه درکنار قاچاق آهن آلات کهنه به پاکستان، ورود آهن آلات ایرانی با بهای کم به بازارهای کشور را علت ورشکست شدن کارخانه های ذوب آهن درکشور میدانند.

دراین برنامه گرداننده  شگوفه دانش با  پرویز خواجه زاده، رییس اتحادیه سرتاسری ذوب آهن و عصمت الله وردک،  رییس شرکت کابل – فولاد بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید