تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: بیش از ۶۳۰۰ تُن کالاها به کشورهای جهان صادر شده است

پس از ایجاد دهلیز های هوای تا کنون بازرگانان افغان بیش از شش هزاروسه صد  تُن کالا ها را به کشور های گونه گون جهان صادر کرده اند.

مسوولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که ارزش مجموعی کالاهای صادارتی کشورکه ازراه این دهلیز ها صادرشده اند به بیش از یک صدوسی  میلیون دالر رسیده است  ودرمیان بازارهای هدف، هند و چین به ترتیب بیشترین سهم را دربخش واردات ازراه این دهلیزها داشته اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با یونس مومند، معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: بیش از ۶۳۰۰ تُن کالاها به کشورهای جهان صادر شده است

مسوولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که  تلاش میشود دهلیزهای هوایی به بازارهای امریکا گشایش یابند.

Thumbnail

پس از ایجاد دهلیز های هوای تا کنون بازرگانان افغان بیش از شش هزاروسه صد  تُن کالا ها را به کشور های گونه گون جهان صادر کرده اند.

مسوولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که ارزش مجموعی کالاهای صادارتی کشورکه ازراه این دهلیز ها صادرشده اند به بیش از یک صدوسی  میلیون دالر رسیده است  ودرمیان بازارهای هدف، هند و چین به ترتیب بیشترین سهم را دربخش واردات ازراه این دهلیزها داشته اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با یونس مومند، معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید