تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: بررسی چالش‌‎ها در ساخت زیر بناهای افغانستان

نهاد جهانی ابتکار شفافیت زیر بناء گفتمان به هدف برسی چالش‌ها در ساخت زیر بناهای افغانستان و راه‌های حل آن برگزار کرده است.
 
مسولان این نهاد می‌گویند که در هفده سال گذشته پول‌های هنگفتی در بخش زیر ساخت‌های کشور هزنیه شده که موثریت چندانی نه داشته است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با صبغت‌الله کریمی، رییس ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: بررسی چالش‌‎ها در ساخت زیر بناهای افغانستان

رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که نبود نظارت درست از پروژه‌های زیربنایی باعث شده که این پروژه‌ها به گونه معیاری عملی نه شوند.

Thumbnail

نهاد جهانی ابتکار شفافیت زیر بناء گفتمان به هدف برسی چالش‌ها در ساخت زیر بناهای افغانستان و راه‌های حل آن برگزار کرده است.
 
مسولان این نهاد می‌گویند که در هفده سال گذشته پول‌های هنگفتی در بخش زیر ساخت‌های کشور هزنیه شده که موثریت چندانی نه داشته است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با صبغت‌الله کریمی، رییس ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید