تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: باز دید عبدالله از محل آتش سوزی جاده نادر پشتون

رییس اجراییه هنگام  بازدید ازمحل آتش سوزی جمعه شب درجاده نادرپشتون می‌گوید که حکومت برای کمک به زیانمند شده‌گان این رویدات تا حد توان تلاش خواهد کرد.
 
ازسویی هم شماری از دکانداران جاده نادرپشتون می‌گویند که حکومت باید درکنار معلوم کردن علت آتش سوزی به کسانی که دراین رویداد زیان دیده اند کمک کند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی باحاجی فضل احمدخان، دکاندار در جاده نادرپشتون بحث کرده است.
 
در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد افزایش دوازده درصدی در بودجه توسعه‌یی سال آینده مالی با عبادالله درمان، استاد دانشگاه بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: باز دید عبدالله از محل آتش سوزی جاده نادر پشتون

عبدالله عبدالله می‌گوید که حکومت تلاش می‌کند تا علت آتش سوزی روشن شود.

Thumbnail

رییس اجراییه هنگام  بازدید ازمحل آتش سوزی جمعه شب درجاده نادرپشتون می‌گوید که حکومت برای کمک به زیانمند شده‌گان این رویدات تا حد توان تلاش خواهد کرد.
 
ازسویی هم شماری از دکانداران جاده نادرپشتون می‌گویند که حکومت باید درکنار معلوم کردن علت آتش سوزی به کسانی که دراین رویداد زیان دیده اند کمک کند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی باحاجی فضل احمدخان، دکاندار در جاده نادرپشتون بحث کرده است.
 
در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد افزایش دوازده درصدی در بودجه توسعه‌یی سال آینده مالی با عبادالله درمان، استاد دانشگاه بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید