تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

بازار: ایجاد سیستم ریل تایم

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که بزودی پس از بررسی های فنی، پیمان ایجاد سیستم ریل تایم امضاء خواهد شد. 

بربنیاد اطلاعات این وزارت در حال حاضر ظرفیت های فنی شرکتی که از سوی کمسیون تدارکات ملی به وزارت مخابرات معرفی شده است، جریان دارند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شاپور آریایی، آگاه بخش فن آوری  بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: ایجاد سیستم ریل تایم

شماری از باشنده گان کشور و برخی از اعضای مجلس نماینده گان از آنچه که کوتاهی های حکومت در شفاف سازی روند گردآوری محصول استفاده از خدمات مخابراتی می گویند، انتقاد می کنند. 

تصویر بندانگشتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که بزودی پس از بررسی های فنی، پیمان ایجاد سیستم ریل تایم امضاء خواهد شد. 

بربنیاد اطلاعات این وزارت در حال حاضر ظرفیت های فنی شرکتی که از سوی کمسیون تدارکات ملی به وزارت مخابرات معرفی شده است، جریان دارند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شاپور آریایی، آگاه بخش فن آوری  بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید