تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

استفاده از کلدار پاکستانی در ولایت ننگرهار کاهش یافته است

شماری از باشنده‌گان ولایت ننگرهار می‌گویند که استفاده از کلدار پاکستانی در این ولایت کاهش یافته است و اکنون بیشتر داد و ستدها در این ولایت با پول افغانی صورت می‌گیرد.

باشنده‌گان این ولایت می‌گویند در این اواخر به علت آگاهی‌دهی که در این ولایت صورت گرفته است استفاده از کلدار کاهش یافته است و اکنون به هنگام داد و ستد در فروشگاه‌های شهر بیشتر از افغانی استفاده می‌شود.

به گفته این باشنده‌گان، ارزش کلدار پاکستانی به گونۀ نسبی کاهش یافته است.

نصیر احمد، باشنده شهر جلال آباد، گفت: «در این روزها به جای کلدار از افغانی استفاده می‌شود. وقتی که ما در دکان‌ها می‌رویم، کلدار را نمی‌گیرند و پول افغانی می‌خواهند.»

ایمل، باشنده شهر جلال آباد، گفت: «آوازه شد که کلدار ممنوع می‌شود و حالا دکانداران از پول افغانی استفاده می‌کنند، ولی بعضی دکانداران از کلدار نیز استفاده می‌کنند.»

شماری از صرافان در شهر جلال آباد نیز می‌گویند که در این اواخر استفاده از پول افغانی بیشتر شده است و مردم می‌کوشند کمتر از کلدار پاکستانی استفاده کنند.

جهانزیب عمر، یک تن از صرافان جلال آباد، گفت: «در شهر جلال آباد ما می‌بینیم که احساس ملی در مردم زنده شده است و آنان بیشتر از پول افغانی استفاده می‌کنند و استفاده از کلدار پاکستانی کم شده است.»

در همین حال اداره ولایتی ننگرهار از پایان فرصت یک ماهه منع کلدار در این ولایت خبر می‌دهد.

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، می‌گوید که اداره محلی به باشنده‌گان یک ماه فرصت داده است تا استفاده از کلدار پاکستانی را پایان دهند.

خوگیانی گفت: «کسانی که به کلدار داد و ستد می‌کنند به آنان وقت داده شده است تا معاملات شان را تمام کنند. ما در ماه آینده اقدامات جدی را روی دست خواهیم گرفت.»

نه تنها در ننگرهار بلکه در تمام ولایت‌هایی که در کنار خط دیورند قرار دارند داد و ستد با کلدار پاکستانی صورت می‌گیرد که این خود یک چالش در برابر حکومت است.

بازرگانی

استفاده از کلدار پاکستانی در ولایت ننگرهار کاهش یافته است

باشنده‌گان ولایت ننگرهار می‌گویند که استفاده از کلدار پاکستانی در این ولایت کاهش یافته است و اکنون مردم بیشتر از پول افغانی استفاده می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولایت ننگرهار می‌گویند که استفاده از کلدار پاکستانی در این ولایت کاهش یافته است و اکنون بیشتر داد و ستدها در این ولایت با پول افغانی صورت می‌گیرد.

باشنده‌گان این ولایت می‌گویند در این اواخر به علت آگاهی‌دهی که در این ولایت صورت گرفته است استفاده از کلدار کاهش یافته است و اکنون به هنگام داد و ستد در فروشگاه‌های شهر بیشتر از افغانی استفاده می‌شود.

به گفته این باشنده‌گان، ارزش کلدار پاکستانی به گونۀ نسبی کاهش یافته است.

نصیر احمد، باشنده شهر جلال آباد، گفت: «در این روزها به جای کلدار از افغانی استفاده می‌شود. وقتی که ما در دکان‌ها می‌رویم، کلدار را نمی‌گیرند و پول افغانی می‌خواهند.»

ایمل، باشنده شهر جلال آباد، گفت: «آوازه شد که کلدار ممنوع می‌شود و حالا دکانداران از پول افغانی استفاده می‌کنند، ولی بعضی دکانداران از کلدار نیز استفاده می‌کنند.»

شماری از صرافان در شهر جلال آباد نیز می‌گویند که در این اواخر استفاده از پول افغانی بیشتر شده است و مردم می‌کوشند کمتر از کلدار پاکستانی استفاده کنند.

جهانزیب عمر، یک تن از صرافان جلال آباد، گفت: «در شهر جلال آباد ما می‌بینیم که احساس ملی در مردم زنده شده است و آنان بیشتر از پول افغانی استفاده می‌کنند و استفاده از کلدار پاکستانی کم شده است.»

در همین حال اداره ولایتی ننگرهار از پایان فرصت یک ماهه منع کلدار در این ولایت خبر می‌دهد.

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، می‌گوید که اداره محلی به باشنده‌گان یک ماه فرصت داده است تا استفاده از کلدار پاکستانی را پایان دهند.

خوگیانی گفت: «کسانی که به کلدار داد و ستد می‌کنند به آنان وقت داده شده است تا معاملات شان را تمام کنند. ما در ماه آینده اقدامات جدی را روی دست خواهیم گرفت.»

نه تنها در ننگرهار بلکه در تمام ولایت‌هایی که در کنار خط دیورند قرار دارند داد و ستد با کلدار پاکستانی صورت می‌گیرد که این خود یک چالش در برابر حکومت است.

هم‌رسانی کنید