تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

هند زمینۀ آموزش زبان هندی را در هرات فراهم می‌سازد

مسؤولان کنسل‌گری هند در ولایت هرات، می‌گویند که زمینۀ آموزش زبان هندی برای باشنده‌گان این ولایت فراهم می‌سازند.

به گفتۀ این مسؤولان، هند می‌کوشد تا در ایجاد بخش زبان هندی در دانشکده‌های زبان و ادبیات دانشگاه‌ها، با حکومت افغانستان همکاری بند.

مسؤولان کنسول‌گری هند در هرات که روز دوشنبه (۸ دلو) از روزجهانی زبان هندی در این کنسول‌گری تجلیل کردند، بر گسترش روابط فرهنگی میان افغانستان و هند تأکید کردند.

کمار گوروف، کنسول هند در هرات در این باره گفت: «من یک پیشنهاد را به همگی فرستادم؛ ما می‌خواهیم که در هر دانشگاه، یک بخش آموزش زبان هندی تأسیس کنیم. ما روند اهدای چندین کتاب را نیز پیش می‌بریم. تنها کتاب‌های هندی نه، بل می‌خواهیم که بخش مربوط به کتاب‌هایی باشد که دربارۀ هند استند - چه به زبان انگلیسی باشند یا هندی یا فارسی.»

در همین حال، مسؤولان دانشگاه هرات از ایجاد بخش زبان هندی در دانشکدۀ زبان و ادبیات این دانشگاه استقبال می‌کنند. آنان باور دارند که دانشگاه‌ها روابط فرهنگی و سیاسی کهن میان افغانستان و هند را بیشتر گسترش می‌دهند و این مسئله منافع مشترک دو کشور را تأمین می‌کند.

عبدالله فایز، رییس دانشگاه هرات بیان داشت: «ما می‌توانیم از این ارتباطات عمیق به نفع کشور خود استفاده بکنیم و این می‌تواند نزدیکی فرهنگی و مشترکات فرهنگی مارا بیشتر بسازد.»

همزمان با این، عبدالکریم حقیار، آگاه حقوقی می‌گوید که روابط میان کابل و دهلی‌نو در عرصه‌های گوناگون خوب است و فراگیری زبان‌های ملی دو کشور از سوی شهروندان این کشورها، به روابط دوجانبه میان آنان کمک می‌کند.

فیلم‌ها و سریال‌های هندی، بیننده‌گان زیادی در افغانستان دارند. مسؤولان کنسول‌گری هند در هرات می‌گویند که بیشتر افغان‌ها از این طریق با زبان هندی آشنایی دارند.

فرهنگ و هنر

هند زمینۀ آموزش زبان هندی را در هرات فراهم می‌سازد

مسؤولان کنسول‌گری هند در هرات روز دوشنبه (۸ دلو) از روزجهانی زبان هندی در این کنسول‌گری تجلیل کردند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان کنسل‌گری هند در ولایت هرات، می‌گویند که زمینۀ آموزش زبان هندی برای باشنده‌گان این ولایت فراهم می‌سازند.

به گفتۀ این مسؤولان، هند می‌کوشد تا در ایجاد بخش زبان هندی در دانشکده‌های زبان و ادبیات دانشگاه‌ها، با حکومت افغانستان همکاری بند.

مسؤولان کنسول‌گری هند در هرات که روز دوشنبه (۸ دلو) از روزجهانی زبان هندی در این کنسول‌گری تجلیل کردند، بر گسترش روابط فرهنگی میان افغانستان و هند تأکید کردند.

کمار گوروف، کنسول هند در هرات در این باره گفت: «من یک پیشنهاد را به همگی فرستادم؛ ما می‌خواهیم که در هر دانشگاه، یک بخش آموزش زبان هندی تأسیس کنیم. ما روند اهدای چندین کتاب را نیز پیش می‌بریم. تنها کتاب‌های هندی نه، بل می‌خواهیم که بخش مربوط به کتاب‌هایی باشد که دربارۀ هند استند - چه به زبان انگلیسی باشند یا هندی یا فارسی.»

در همین حال، مسؤولان دانشگاه هرات از ایجاد بخش زبان هندی در دانشکدۀ زبان و ادبیات این دانشگاه استقبال می‌کنند. آنان باور دارند که دانشگاه‌ها روابط فرهنگی و سیاسی کهن میان افغانستان و هند را بیشتر گسترش می‌دهند و این مسئله منافع مشترک دو کشور را تأمین می‌کند.

عبدالله فایز، رییس دانشگاه هرات بیان داشت: «ما می‌توانیم از این ارتباطات عمیق به نفع کشور خود استفاده بکنیم و این می‌تواند نزدیکی فرهنگی و مشترکات فرهنگی مارا بیشتر بسازد.»

همزمان با این، عبدالکریم حقیار، آگاه حقوقی می‌گوید که روابط میان کابل و دهلی‌نو در عرصه‌های گوناگون خوب است و فراگیری زبان‌های ملی دو کشور از سوی شهروندان این کشورها، به روابط دوجانبه میان آنان کمک می‌کند.

فیلم‌ها و سریال‌های هندی، بیننده‌گان زیادی در افغانستان دارند. مسؤولان کنسول‌گری هند در هرات می‌گویند که بیشتر افغان‌ها از این طریق با زبان هندی آشنایی دارند.

هم‌رسانی کنید