تازه‌ترین خبرها

بودجه

وزارت مالیه: بیش از ۲۲درصد بودجۀ توسعه‌یی امسال هزینه شده‌اند

از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه برای سال مالی ۱۳۹۸ در حدود ۲۷۵ میلیارد افغانی آن بودجۀ عادی و ۱۲۴ میلیارد افغانی آن بودجۀ توسعه‌یی است.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews