تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

۷۶ تن درخواستی‌شان را به کمیسیون انتخابات ارائه کرده‌اند

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ۷۶ تن سندهای درخواستی‌شان را برای راه‌یافتن به ریاست دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرده‌اند.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که رهبری این کمیسیون روند بررسی سندهای درخواست‌کننده‌گان را آغاز کرده‌است و هفتۀ آینده نام‌های سه تن را به رییس‌جمهورخواهد سپرد.

آقای صیاد می‌گوید: «تا روز چهارشنبه فهرست کوتاه آنان تهیه می‌شود و پس‌از آن افراد شامل فهرست کوتاه، برای مصاحبه خواسته می‌شوند و پس‌از آن سه نفر را گزینش می‌کنیم و نام‌های آنان را به رییس‌جمهور می‌فرستیم.»

نهادهای ناظر انتخاباتی گزینش رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات را آزمون جدی در برابر رهبری جدید این کمیسیون می‌دانند.

جانداد سپین‌غر، رییس دیده‌بان انتخابات افغانستان می‌گوید: «چون بی‌تجربه‌گی میان کمشنران کنونی موجود است و برای جبران، نیاز است که رییس دبیرخانه و افراد زیردست آن باید کسانی گماشته شوند که از یک طرف شایسته و با تجربه باشند و از سوی دیگر به کمیسیون اعتبار ببخشد.»

مدیریت بهتر انتخابات و جلوگیری از هرگونه مشکلات در انتخابات‌های آینده، وابسته به گماشته‌شدن یک فرد بی‌طرف در این سمت دانسته می‌شود.

محمد عبده، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «افراد واجد شرایط و غیر جانبدار باشد که مورد اعتماد شرکای قدرت باشند و هم‌چنان مورد اعتماد مردم و جامعه جهانی باشند تا این روند ملی را به‌گونۀ درست مدیریت کنند و انتخابات را اجرایی کنند.»

در پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، که بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور نافذ است، بخش‌های زیادی از صلاحیت‌های رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات به دو معاون این کمیسیون واگذار شده‌است و بیشتر برنامه‌های عملیاتی انتخاباتی از سوی معاونان اداری و عملیاتی برنامه‌ریزی می‌شوند.

افغانستان

۷۶ تن درخواستی‌شان را به کمیسیون انتخابات ارائه کرده‌اند

«افراد واجد شرایط و غیر جانبدار باشد که مورد اعتماد شرکای قدرت باشند و هم‌چنان مورد اعتماد مردم و جامعه جهانی باشند تا این روند ملی را به‌گونۀ درست مدیریت کنند و انتخابات را اجرایی کنند.»

Thumbnail

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ۷۶ تن سندهای درخواستی‌شان را برای راه‌یافتن به ریاست دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرده‌اند.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که رهبری این کمیسیون روند بررسی سندهای درخواست‌کننده‌گان را آغاز کرده‌است و هفتۀ آینده نام‌های سه تن را به رییس‌جمهورخواهد سپرد.

آقای صیاد می‌گوید: «تا روز چهارشنبه فهرست کوتاه آنان تهیه می‌شود و پس‌از آن افراد شامل فهرست کوتاه، برای مصاحبه خواسته می‌شوند و پس‌از آن سه نفر را گزینش می‌کنیم و نام‌های آنان را به رییس‌جمهور می‌فرستیم.»

نهادهای ناظر انتخاباتی گزینش رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات را آزمون جدی در برابر رهبری جدید این کمیسیون می‌دانند.

جانداد سپین‌غر، رییس دیده‌بان انتخابات افغانستان می‌گوید: «چون بی‌تجربه‌گی میان کمشنران کنونی موجود است و برای جبران، نیاز است که رییس دبیرخانه و افراد زیردست آن باید کسانی گماشته شوند که از یک طرف شایسته و با تجربه باشند و از سوی دیگر به کمیسیون اعتبار ببخشد.»

مدیریت بهتر انتخابات و جلوگیری از هرگونه مشکلات در انتخابات‌های آینده، وابسته به گماشته‌شدن یک فرد بی‌طرف در این سمت دانسته می‌شود.

محمد عبده، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «افراد واجد شرایط و غیر جانبدار باشد که مورد اعتماد شرکای قدرت باشند و هم‌چنان مورد اعتماد مردم و جامعه جهانی باشند تا این روند ملی را به‌گونۀ درست مدیریت کنند و انتخابات را اجرایی کنند.»

در پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، که بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور نافذ است، بخش‌های زیادی از صلاحیت‌های رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات به دو معاون این کمیسیون واگذار شده‌است و بیشتر برنامه‌های عملیاتی انتخاباتی از سوی معاونان اداری و عملیاتی برنامه‌ریزی می‌شوند.

هم‌رسانی کنید