تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

پولیس کابل: جنگ افزارهای تمیم شنسب غیر قانونی استند

پولیس کابل می‌گوید که جنگ افزارهای تمیم شنسب غیر قانونی بوده اند و هیچ شرکت امنیتی به نام او در وزارت امور داخله ثبت نیست. 

رییس بررسی جرم‌های جنایی فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که تمیم شنسب برای باز جویی‌ها در بند ریاست عمومی امنیت ملی به سر می برد و از او پرسیده خواهد شد که این همه جنگ افزارها را چرا به گونۀ غیر قانونی در قلب شهر کابل نگه داری کرده بود.

درهمین حال برخی از منابع در حکومت می‌گویند که، پدر تمیم شنسب که نصیر شنسب نام دارد، خانه‌یی را که بر سر آن دعوا شده است، به اسدالله فروخته است، اما تمیم شنسب با این تصمیم، مخالف است.

تا کنون پولیس توانسته است که ۲۷ جنگ افزار را به شمول، آر.پی .جی، ، پیکا،  کله کوف وکلاشنیکوف با بیش از پانزده هزار گلوله پیکا و کلاشنیکوف و لباس های نظامی از این خانه به دست آورد، اما روند جست و جو در این خانه تا هنوز به پایان نرسیده است.

محمد سالم الماس، رییس بررسی های جرم های جنایی فرماندهی پولیس کابل گفت:«کمپنی امنیتی بنام تمیم شنسب در وزارت امور داخله ثبت نیست، تنها یک کمپنی بنام حامد وردک که از برادر اندر تمیم شنسب است که از نام او کمپنی تا حالا استفاده کرده است.»

بصیر مجاهد، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل گفت:«هر قدر که فکر می کنی، اینطور احساس می کنی که اینجا حتما کدام گپی بوده است که این قدر حویلی بزرگ با افراد مسلح غیر مسوول و باید تحقیقات روشن بسازد که جزییات آن چی است.»

تصویر تمیم شنسب را تا هنوز پولیس کابل هم ندارد و او با هژده نگه بان اش در بند امنیت ملی به سر می برد.

سید نسیم ، گواه رویداد گفت:«من شاهد بودم که یک دو موتر زرهی آمد و از این موترها افرادی پایین شدند و پس از گفت‌وگوها تمیم را با خود شان بردند.»

در درگیری های نگه بانان تمیم شنسب، دل آغا یک پولیس که نان آور خانواده یازده نفری اش بود جان باخته است، بسیاری ها او را جان باخته راه تامین حاکمیت قانون می دانند.

محمد مصطفی، پسر دل آغا گفت:«مصارف خانه به دوش مه مانده است، من چشم هایم درست نمی بینند هشت برادر خوردتر دارم و مصارف آنها را تامین کرده نمی توانم.»

مقاومت بیست و چهار ساعته نگه بانان تمیم شنسب با نیروهای دولتی و زیر پرسش رفتن حاکمیت قانون در کابل، این جا در مجلس نماینده گان نیز یکی از بحث های مهم را می سازد.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان گفت:«حکومت در جمع آوری اینطور افراد مسلح غیر مسوول اقدامات عملی خود را داشته باشد، چون اینان سبب تشویش و نگرانی همه ما هستند.»

برخی از منابع در حکومت می‌گویند که پدر تمیم شنسب، نصیر شنسب نام دارد و این خانه را به اسدالله به فروش رسانیده است، اما تمیم شنسب به این کار پدر موافق نیست و گفته است که این خانه از او است و حتا حکم دادگاه را نیز نمی پذیرد. 
 

افغانستان

پولیس کابل: جنگ افزارهای تمیم شنسب غیر قانونی استند

برخی از منابع در حکومت می‌گویند که، پدر تمیم شنسب که نصیر شنسب نام دارد، خانه‌یی را که بر سر آن دعوا شده است، به اسدالله فروخته است، اما تمیم شنسب با این تصمیم، مخالف است.

Thumbnail

پولیس کابل می‌گوید که جنگ افزارهای تمیم شنسب غیر قانونی بوده اند و هیچ شرکت امنیتی به نام او در وزارت امور داخله ثبت نیست. 

رییس بررسی جرم‌های جنایی فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که تمیم شنسب برای باز جویی‌ها در بند ریاست عمومی امنیت ملی به سر می برد و از او پرسیده خواهد شد که این همه جنگ افزارها را چرا به گونۀ غیر قانونی در قلب شهر کابل نگه داری کرده بود.

درهمین حال برخی از منابع در حکومت می‌گویند که، پدر تمیم شنسب که نصیر شنسب نام دارد، خانه‌یی را که بر سر آن دعوا شده است، به اسدالله فروخته است، اما تمیم شنسب با این تصمیم، مخالف است.

تا کنون پولیس توانسته است که ۲۷ جنگ افزار را به شمول، آر.پی .جی، ، پیکا،  کله کوف وکلاشنیکوف با بیش از پانزده هزار گلوله پیکا و کلاشنیکوف و لباس های نظامی از این خانه به دست آورد، اما روند جست و جو در این خانه تا هنوز به پایان نرسیده است.

محمد سالم الماس، رییس بررسی های جرم های جنایی فرماندهی پولیس کابل گفت:«کمپنی امنیتی بنام تمیم شنسب در وزارت امور داخله ثبت نیست، تنها یک کمپنی بنام حامد وردک که از برادر اندر تمیم شنسب است که از نام او کمپنی تا حالا استفاده کرده است.»

بصیر مجاهد، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل گفت:«هر قدر که فکر می کنی، اینطور احساس می کنی که اینجا حتما کدام گپی بوده است که این قدر حویلی بزرگ با افراد مسلح غیر مسوول و باید تحقیقات روشن بسازد که جزییات آن چی است.»

تصویر تمیم شنسب را تا هنوز پولیس کابل هم ندارد و او با هژده نگه بان اش در بند امنیت ملی به سر می برد.

سید نسیم ، گواه رویداد گفت:«من شاهد بودم که یک دو موتر زرهی آمد و از این موترها افرادی پایین شدند و پس از گفت‌وگوها تمیم را با خود شان بردند.»

در درگیری های نگه بانان تمیم شنسب، دل آغا یک پولیس که نان آور خانواده یازده نفری اش بود جان باخته است، بسیاری ها او را جان باخته راه تامین حاکمیت قانون می دانند.

محمد مصطفی، پسر دل آغا گفت:«مصارف خانه به دوش مه مانده است، من چشم هایم درست نمی بینند هشت برادر خوردتر دارم و مصارف آنها را تامین کرده نمی توانم.»

مقاومت بیست و چهار ساعته نگه بانان تمیم شنسب با نیروهای دولتی و زیر پرسش رفتن حاکمیت قانون در کابل، این جا در مجلس نماینده گان نیز یکی از بحث های مهم را می سازد.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان گفت:«حکومت در جمع آوری اینطور افراد مسلح غیر مسوول اقدامات عملی خود را داشته باشد، چون اینان سبب تشویش و نگرانی همه ما هستند.»

برخی از منابع در حکومت می‌گویند که پدر تمیم شنسب، نصیر شنسب نام دارد و این خانه را به اسدالله به فروش رسانیده است، اما تمیم شنسب به این کار پدر موافق نیست و گفته است که این خانه از او است و حتا حکم دادگاه را نیز نمی پذیرد. 
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره