تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

افسری‌که پس از ۲۵سال خدمت هنوز رتبه نگرفته‌‌است

یک افسر پولیس وزارت امور داخله، ادعا می‌کند که از ۲۵سال بدینسو که در این وزارت خدمت می‌کند، ازبهر نداشتن واسطه رتبه نگرفته‌است.

نجیب‌الله ناصری، افسر پولیس ترافیک است. او می‌گوید که از ۳۳سال بدینسو در ریاست ترافیک کار می‌کند و در ولایت‌های گوناگون نیز وظیفه اجرا کرده‌است.

نجیب‌الله ناصری، می‌گوید که تاکنون پیشنهاد ترفیع وی چهارده بار از سوی مسؤولان ریاست ترافیک به وزارت امور داخله داده شده‌است، اما به‌جای او کسانی که شناخت داشته اند رتبه گرفته‌اند و به کرسی‌های بالاتر رسیده‌اند.

نجیب‌الله ناصری می‌افزاید: «از وزیر صاحب داخله می‌خواهیم که به حقوق ما توجه کند، حقوق بیست و پنج ساله خودرا می‌خواهم، حق را به حقدار برساند.»

نجیب الله ناصری، تأکید می‌کند که برای بدست آوردن حقش بارها به نهادهای دولتی شکایت کرده‌است؛ حتا یک نامۀ سرگشاده به رییس‌جمهور نیز نوشته است، اما کسی صدایش را نشنیده‌است: «رتبه را از شرم بند نمی‌کنم، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، بیست و پنج سال یک عمر است! مردم در بیست و پنج سال هر سه سالش رتبه می‌گیرد، من اسناد کسانی را در دست دارم که حتا در یک سال رتبه گرفته‌اند.»

نهادهای مدافع نیروهای امنیتی، می‌گویند که بربنیاد گزارش‌های آنان حکومت تنها کسانی را رتبه‌های بلند نظامی می‌دهد که یا شناخت داشته باشند و یا هم رشوه بدهند.

محمد سلیم، رییس عملیاتی بنیاد قهرمانان گفت:«مشکلات وجود دارد؛ حکومت در روز سرباز حتا بعضی ترفیع‌هایی را که اجرا کرده‌اند آنان هم بربنیاد سلیقه‌ها بوده.»

نهادهای مدافع از حقوق نیروهای امنیتی از وجود فساد گسترده در این نهادها سخن می‌زنند و می‌گویند که گزارش‌های بسیار تکان دهنده دربارۀ بی‌عدالتی‌ها و فساد در برابر افسران و سربازان نیروهای امنیتی وجود دارند.

اما، وزارت امور داخله می‌گوید که به مشکلات ترفیعات نیروهای پولیس رسیده‌گی خواهد شد.
 

افغانستان

افسری‌که پس از ۲۵سال خدمت هنوز رتبه نگرفته‌‌است

این افسر پولیس شکایت دارد که از سال ۱۳۷۳تاکنون یک رتبه هم نگرفته‌است در حالی‌که بربنیاد قانون و شایسته‌گی در کار، ترفیع او چهارده بار پیشنهاد شده‌است.

تصویر بندانگشتی

یک افسر پولیس وزارت امور داخله، ادعا می‌کند که از ۲۵سال بدینسو که در این وزارت خدمت می‌کند، ازبهر نداشتن واسطه رتبه نگرفته‌است.

نجیب‌الله ناصری، افسر پولیس ترافیک است. او می‌گوید که از ۳۳سال بدینسو در ریاست ترافیک کار می‌کند و در ولایت‌های گوناگون نیز وظیفه اجرا کرده‌است.

نجیب‌الله ناصری، می‌گوید که تاکنون پیشنهاد ترفیع وی چهارده بار از سوی مسؤولان ریاست ترافیک به وزارت امور داخله داده شده‌است، اما به‌جای او کسانی که شناخت داشته اند رتبه گرفته‌اند و به کرسی‌های بالاتر رسیده‌اند.

نجیب‌الله ناصری می‌افزاید: «از وزیر صاحب داخله می‌خواهیم که به حقوق ما توجه کند، حقوق بیست و پنج ساله خودرا می‌خواهم، حق را به حقدار برساند.»

نجیب الله ناصری، تأکید می‌کند که برای بدست آوردن حقش بارها به نهادهای دولتی شکایت کرده‌است؛ حتا یک نامۀ سرگشاده به رییس‌جمهور نیز نوشته است، اما کسی صدایش را نشنیده‌است: «رتبه را از شرم بند نمی‌کنم، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، بیست و پنج سال یک عمر است! مردم در بیست و پنج سال هر سه سالش رتبه می‌گیرد، من اسناد کسانی را در دست دارم که حتا در یک سال رتبه گرفته‌اند.»

نهادهای مدافع نیروهای امنیتی، می‌گویند که بربنیاد گزارش‌های آنان حکومت تنها کسانی را رتبه‌های بلند نظامی می‌دهد که یا شناخت داشته باشند و یا هم رشوه بدهند.

محمد سلیم، رییس عملیاتی بنیاد قهرمانان گفت:«مشکلات وجود دارد؛ حکومت در روز سرباز حتا بعضی ترفیع‌هایی را که اجرا کرده‌اند آنان هم بربنیاد سلیقه‌ها بوده.»

نهادهای مدافع از حقوق نیروهای امنیتی از وجود فساد گسترده در این نهادها سخن می‌زنند و می‌گویند که گزارش‌های بسیار تکان دهنده دربارۀ بی‌عدالتی‌ها و فساد در برابر افسران و سربازان نیروهای امنیتی وجود دارند.

اما، وزارت امور داخله می‌گوید که به مشکلات ترفیعات نیروهای پولیس رسیده‌گی خواهد شد.
 

هم‌رسانی کنید