تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وزیر خارجه پاکستان برای گفت‌وگو بامقام‌های افغان به کابل رسید

شاه محمود قریشی، وزیرخارجۀ پاکستان در رأس یک هیئت بلند پایه پاکستانی، پیش از چاشت روز دوشنبه (۳ جدی) به کابل رسید.
 
تهمینه جنجوا، معین وزارت خارجه پاکستان نیز آقای قریشی را در این همراهی می‌کند. 

شاه محمود قریشی، پس از رسیدن به کابل، با صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان دیدار کرد.

وزارت خارجۀ پاکستان می‌گوید که شاه محمود قریشی با مقام‌های افغانستان در بارۀ روابط دوجانبه اسلام آباد و کابل گفت‌وگو خواهد کرد.
 
در خبرنامۀ وزارت خارجه پاکستان آمده که آقای قریشی قرار است در بارۀ تحولات اخیر در روند صلح افغانستان نیز با مقام‌های افغانستان گفت‌وگو کند.
 
در خبرنامه اضافه شده‌است که پاکستان «همیشه ثابت کرده‌است که راه حل برای جنگ در افغانستان دارد و فرایند صلح را به رهبری و مالکیت افغان‌ها می‌خواهد.»

افغانستان

وزیر خارجه پاکستان برای گفت‌وگو بامقام‌های افغان به کابل رسید

شاه محمود قریشی، پس از رسیدن به کابل، با صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان دیدار کرد.

تصویر بندانگشتی

شاه محمود قریشی، وزیرخارجۀ پاکستان در رأس یک هیئت بلند پایه پاکستانی، پیش از چاشت روز دوشنبه (۳ جدی) به کابل رسید.
 
تهمینه جنجوا، معین وزارت خارجه پاکستان نیز آقای قریشی را در این همراهی می‌کند. 

شاه محمود قریشی، پس از رسیدن به کابل، با صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان دیدار کرد.

وزارت خارجۀ پاکستان می‌گوید که شاه محمود قریشی با مقام‌های افغانستان در بارۀ روابط دوجانبه اسلام آباد و کابل گفت‌وگو خواهد کرد.
 
در خبرنامۀ وزارت خارجه پاکستان آمده که آقای قریشی قرار است در بارۀ تحولات اخیر در روند صلح افغانستان نیز با مقام‌های افغانستان گفت‌وگو کند.
 
در خبرنامه اضافه شده‌است که پاکستان «همیشه ثابت کرده‌است که راه حل برای جنگ در افغانستان دارد و فرایند صلح را به رهبری و مالکیت افغان‌ها می‌خواهد.»

هم‌رسانی کنید