تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وزارت خارجه رأیزن سفارت پاکستان را در کابل احضار کرد

وزارت امورخارجۀ افغانستان، رأیزن سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به گفته‌های اخیر عمران خان، نخست‌وزیر این کشور احضار کرد.

عمران‎خان، پیشتر گفته بود یک حکومت تازه که تمامی افغان‌ها در آن سهم خواهند داشت در افغانستان به میان خواهد آمد.

صبغت احمدی، سخن‌گوی وزارت امور خارجۀ افغانستان می‌گوید که از رأیزن سفارت پاکستان خواسته شده تا دربارۀ گفته‌های عمران‌خان توضیح بدهد.

آقای احمدی می‌افزاید که دولت افغانستان اعتراض شدیدش را به دولت پاکستان ابراز کرده‌است و اظهارات عمران‌خان را مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته‌است: «وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مستثار سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به گفته‌های اخیر نخست‌وزیر پاکستان – آقای عمران‌خان – به وزارت خارجه احضار کرد. ما اعتراض شدید مان را به جانب پاکستانی شریک ساختیم. جمهوری اسلامی افغانستان، این اظهارات را مداخلۀ صریح و آشکار در مسایل داخلی افغانستان می‌دانیم.»

عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان به روز‌ جمعه در سخنرانی برای باشنده‌گان بخش‌های قبالی این کشور دیدگاهش را در باره صلح افغانستان مطرح ساخت.

او گفت: «گفت وگوها با طالبان آغاز شده‌اند. اگر خواست خدا بود، برادران ما در افغانستان در آیندۀ نزدیک در فضای صلح‌آمیز کنار هم زنده‌گی خواهند کرد.»

عمران از ایجاد حکومت تازه در افغانستان نیز سخن زد، اما دربارۀ این سخنش جزئیات به دست داد: «یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد، حکومتی که از همه افغان‌ها نماینده‌گی خواهد کرد. جنگ به پایان می‌رسد و صلح در آنجا (افغانستان) برقرار خواهد شد»

سخنان عمران‌خان درحالی مطرح شده‌است که حکومت افغانستان می‌گوید از چگونگی گفت‌وگوهای صلح اطلاعاتی ندارد.

پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته‌است که در گفت وگوها با نماینده‌گان طالبان پیشرفت‌هایی به میان آمده‌اند و قرار است دور بعدی این گفت‌وگوها تا ده روز دیگر در قطر از سر گرفته خواهند شد.

افغانستان

وزارت خارجه رأیزن سفارت پاکستان را در کابل احضار کرد

صبغت احمدی، سخن‌گوی وزارت امور خارجۀ افغانستان می‌گوید که از رأیزن سفارت پاکستان خواسته شده تا دربارۀ گفته‌های عمران‌خان توضیح بدهد.

تصویر بندانگشتی

وزارت امورخارجۀ افغانستان، رأیزن سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به گفته‌های اخیر عمران خان، نخست‌وزیر این کشور احضار کرد.

عمران‎خان، پیشتر گفته بود یک حکومت تازه که تمامی افغان‌ها در آن سهم خواهند داشت در افغانستان به میان خواهد آمد.

صبغت احمدی، سخن‌گوی وزارت امور خارجۀ افغانستان می‌گوید که از رأیزن سفارت پاکستان خواسته شده تا دربارۀ گفته‌های عمران‌خان توضیح بدهد.

آقای احمدی می‌افزاید که دولت افغانستان اعتراض شدیدش را به دولت پاکستان ابراز کرده‌است و اظهارات عمران‌خان را مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته‌است: «وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان، مستثار سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به گفته‌های اخیر نخست‌وزیر پاکستان – آقای عمران‌خان – به وزارت خارجه احضار کرد. ما اعتراض شدید مان را به جانب پاکستانی شریک ساختیم. جمهوری اسلامی افغانستان، این اظهارات را مداخلۀ صریح و آشکار در مسایل داخلی افغانستان می‌دانیم.»

عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان به روز‌ جمعه در سخنرانی برای باشنده‌گان بخش‌های قبالی این کشور دیدگاهش را در باره صلح افغانستان مطرح ساخت.

او گفت: «گفت وگوها با طالبان آغاز شده‌اند. اگر خواست خدا بود، برادران ما در افغانستان در آیندۀ نزدیک در فضای صلح‌آمیز کنار هم زنده‌گی خواهند کرد.»

عمران از ایجاد حکومت تازه در افغانستان نیز سخن زد، اما دربارۀ این سخنش جزئیات به دست داد: «یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد، حکومتی که از همه افغان‌ها نماینده‌گی خواهد کرد. جنگ به پایان می‌رسد و صلح در آنجا (افغانستان) برقرار خواهد شد»

سخنان عمران‌خان درحالی مطرح شده‌است که حکومت افغانستان می‌گوید از چگونگی گفت‌وگوهای صلح اطلاعاتی ندارد.

پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته‌است که در گفت وگوها با نماینده‌گان طالبان پیشرفت‌هایی به میان آمده‌اند و قرار است دور بعدی این گفت‌وگوها تا ده روز دیگر در قطر از سر گرفته خواهند شد.

هم‌رسانی کنید