تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

نشست مسکو؛ تأکید ناتو بر گفت‌وگوهای صلح به رهبری افغان‌ها

دو روز پیش از برگزاری نشست مسکو، دبیر کل ناتو از روسیه می‌خواهد که از روند صلح به رهبری حکومت افغانستان پشتیبانی کند و تلاش‌هایش را با افغانستان هماهنگ بسازد.

این بلند پایه ترین مقام ناتو در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز می‌گوید که ناتو از روند صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان حمایت می‌کند و صلح نمی تواند که از بیرون بر این کشور تحمیل شود.

شورای عالی صلح می‌گوید که چهار معاون این شورا، در نشست مسکو شرکت خواهند کرد و هدف این نشست را بحث در باره آغاز هرچه زود تر گفت‌وگوها میان حکومت افغانستان و طالبان می‌گوید.

در همین حال طالبان از شرکت یک هیأت این گروه در نشست مسکو خبر سخن میزند. 

سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت:«شورای عالی صلح افغانستان به حیث یک نهاد دولتی و نهاد سیاسی - مردمی، بخاطری که مدیر پروسه صلح است در این نشست به نماینده گی از افغانستان شرکت می کند."

در همین حال دبیر کل ناتو در یک گفت‌وگو با طلوع نیوز، از مسکو و تمامی کشورهای منطقه می‌خواهد که از روند صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان پشتیبانی کنند

ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفته است:«هنگامی که سخن از بازیگران، کشورها و همسایه‌گان در میان میاید، باید از روند صلح به رهبری افغانان حمایت شود. دشوار است که در بارۀ نشست مسکو نظری بدهم؛ زیرا روشن نیست که کی‌ها در آنجا خواهند بود و این نشست چی گونه برگزار خواهد شد؛ اما روسیه و تمامی کشورهای دیگر منطقه را فرامی خوانم که از یک روند صلح به رهبری افغانان حمایت کنند.»

اما یکی از پرسش ها این است که نشست مسکو واقعا حکومت افغانستان را برای آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان کمک خواهد کرد.

فوزیه کوفی، مجلس نماینده‌گان گفت:«تمام تلاش هایی که بخاطر صلح صورت می گیرد ما به دیده قدر می بینیم ولی بخش کلان این ها رقابت میان کشور های به اصطلاح قدرت مند جهان است.»

با این همه دبیر کل ناتو از پشتیبانی این پیمان از روند صلح افغانستان اطمینان می دهد.

ستولتنبرگ می افزاید:«"من و ناتو از یک روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان سخت حمایت می کنیم. زیرا این افغانان استند که می توانند صلح را به کشورشان بیاورند؛ صلح نمی تواند از بیرون بر آنان تحمیل شود. کاری که ما به حیث دوست و همکار انجام داده می توانیم این است که از این روند حمایت کنیم و ما با حضور نظامی مان از این روند حمایت می کنیم؛ زیرا هدف از حضور نظامی ما، زمینه سازی برای حضور سیاسی است.»

نشست مسکو قرار است به روجمعه با حضور نمایندگان دوازده کشور برگزار شود.

وزارت خارجه روسیه از نمایندگان پاکستان، ایران، هند، چین، آمریکا و چند کشور آسیای میانه دعوت کرده است.

طالبان از شرکت شان در این نشست اطمینان داده اند و پاکستان نیز گفته است که هیاتی از این کشور در نشست مسکو شرکت خواهد کرد.

افغانستان

نشست مسکو؛ تأکید ناتو بر گفت‌وگوهای صلح به رهبری افغان‌ها

شورای عالی صلح می‌گوید که چهار معاون این شورا، در نشست مسکو شرکت خواهند کرد و هدف این نشست را بحث در باره آغاز هرچه زود تر گفت‌وگوها میان حکومت افغانستان و طالبان می‌گوید.

Thumbnail

دو روز پیش از برگزاری نشست مسکو، دبیر کل ناتو از روسیه می‌خواهد که از روند صلح به رهبری حکومت افغانستان پشتیبانی کند و تلاش‌هایش را با افغانستان هماهنگ بسازد.

این بلند پایه ترین مقام ناتو در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز می‌گوید که ناتو از روند صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان حمایت می‌کند و صلح نمی تواند که از بیرون بر این کشور تحمیل شود.

شورای عالی صلح می‌گوید که چهار معاون این شورا، در نشست مسکو شرکت خواهند کرد و هدف این نشست را بحث در باره آغاز هرچه زود تر گفت‌وگوها میان حکومت افغانستان و طالبان می‌گوید.

در همین حال طالبان از شرکت یک هیأت این گروه در نشست مسکو خبر سخن میزند. 

سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت:«شورای عالی صلح افغانستان به حیث یک نهاد دولتی و نهاد سیاسی - مردمی، بخاطری که مدیر پروسه صلح است در این نشست به نماینده گی از افغانستان شرکت می کند."

در همین حال دبیر کل ناتو در یک گفت‌وگو با طلوع نیوز، از مسکو و تمامی کشورهای منطقه می‌خواهد که از روند صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان پشتیبانی کنند

ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفته است:«هنگامی که سخن از بازیگران، کشورها و همسایه‌گان در میان میاید، باید از روند صلح به رهبری افغانان حمایت شود. دشوار است که در بارۀ نشست مسکو نظری بدهم؛ زیرا روشن نیست که کی‌ها در آنجا خواهند بود و این نشست چی گونه برگزار خواهد شد؛ اما روسیه و تمامی کشورهای دیگر منطقه را فرامی خوانم که از یک روند صلح به رهبری افغانان حمایت کنند.»

اما یکی از پرسش ها این است که نشست مسکو واقعا حکومت افغانستان را برای آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان کمک خواهد کرد.

فوزیه کوفی، مجلس نماینده‌گان گفت:«تمام تلاش هایی که بخاطر صلح صورت می گیرد ما به دیده قدر می بینیم ولی بخش کلان این ها رقابت میان کشور های به اصطلاح قدرت مند جهان است.»

با این همه دبیر کل ناتو از پشتیبانی این پیمان از روند صلح افغانستان اطمینان می دهد.

ستولتنبرگ می افزاید:«"من و ناتو از یک روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان سخت حمایت می کنیم. زیرا این افغانان استند که می توانند صلح را به کشورشان بیاورند؛ صلح نمی تواند از بیرون بر آنان تحمیل شود. کاری که ما به حیث دوست و همکار انجام داده می توانیم این است که از این روند حمایت کنیم و ما با حضور نظامی مان از این روند حمایت می کنیم؛ زیرا هدف از حضور نظامی ما، زمینه سازی برای حضور سیاسی است.»

نشست مسکو قرار است به روجمعه با حضور نمایندگان دوازده کشور برگزار شود.

وزارت خارجه روسیه از نمایندگان پاکستان، ایران، هند، چین، آمریکا و چند کشور آسیای میانه دعوت کرده است.

طالبان از شرکت شان در این نشست اطمینان داده اند و پاکستان نیز گفته است که هیاتی از این کشور در نشست مسکو شرکت خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید